V 1. čtvrtletí přibylo dočasných neschopností, lidé ale stonali kratší dobu

Praha 18. 5. 2011

Celkem 439 820 ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) evidovala v 1. čtvrtletí roku 2011 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). To je o 17,5 % ukončených DPN více než za první tři měsíce minulého roku. Tehdy se jednalo celkem o 374 315 ukončených dočasných pracovních neschopností. Největší nárůst počtu ukončených případů DPN byl v Praze. Oproti 1. čtvrtletí roku 2010 se jejich počet zvýšil o 9 588 případů, což představuje 21,1 %. Je to dáno tím, že v Praze je velká koncentrace zdravotnických zařízení, jejichž služby využívají pojištěnci i z jiných krajů. Podle  nastaveného způsobu evidence jsou případy DPN těchto pojištěnců započítávány do kraje, v němž je sídlo lékaře, který vystavil Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.

V prvním čtvrtletí také meziročně přibylo prostonaných dnů. Celkem jich bylo 17 520 169. To je o 1,4 % více než ve stejném období roku 2010, kdy ČSSZ evidovala celkem 17 286 196 prostonaných dnů. K největšímu meziročnímu nárůstu došlo ve Středočeském kraji. Počet prostonaných dnů zde stoupl  o 120 382 dnů, což představuje 6,9 %. Naopak počet prostonaných dnů výrazně poklesl v Jihočeském kraji – o 53 914, což představuje 4,6 %.

Zkrátila se průměrná délka trvání jednoho případu DPN. Průměrná doba trvání jednoho případu DPN v 1. čtvrtletí 2011 byla 39,83 dne, což je o 6,35 dne méně než ve stejném období loňského roku, kdy činila 46,18 dne. Nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu DPN – 49,96 dne - byla ve Zlínském kraji, naopak nejkratší v Praze, a to 30,54 dne.

Průměrně déle byli v 1. čtvrtletí 2011 nemocní muži – 40,37 dne, u žen jeden případ DPN trval 39,33 dne. Nejdelší průměrnou dobu jedné DPN u žen vykázala věková skupina od 50 do 59 let (48,89 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (68,28 dne). Nejkratší dobu byly průměrně nemocné osoby ve věkové skupině do 20 let (muži 17,35 dne, ženy 21,49 dne).

Nejčastěji lidé stonali s nemocemi dýchací soustavy. Kvůli těmto nemocem evidovala ČSSZ celkem 212 236 ukončených případů DPN, 3 336 280 prostonaných dnů a jedna průměrná DPN trvala 15,72 dne. Mezi nemoci dýchací soustavy patří i akutní infekce dýchacích cest – ty v prvním čtvrtletí letošního roku znamenaly 160 171 DPN (oproti loňským 112 936 případům DPN), 2 437 012 prostonaných dnů (vloni 1 866 767 prostonaných dnů) a průměrně jedna taková DPN trvala 15,22 dne. Dále sem patří také chřipka. V 1. čtvrtletí 2011 si vyžádala celkem 42 382 ukončených DPN (vloni 20 738 DPN), 553 022 prostonaných dnů (vloni 333 766 dnů) a průměrně trvala 13,05 dne.

Mezi časté důvody DPN patřila také onemocnění pohybové soustavy (70 137 DPN) a z toho nemoci páteře (47 958 DPN,  4 880 652 prostonaných dnů a průměrně jedna DPN trvala 69,59 dnů).

 

Srovnání základních ukazatelů pracovní neschopnosti (leden - březen 2010 a 2011)

Region

Ukončené případy DPN

Prostonané dny

Průměrná délka trvání 1 případu DPN

2010

2011

Rozdíl

2010

2011

Rozdíl

2010

2011

Rozdíl

 

v %

 

v %

 

v %

Jihočeský

24 776

28 484

3708

15,0

1 179 456

1 233 370

53 914

4,6

47,60

43,30

-4,30

-9,0

Jihomoravský
    (bez Brna)

25 977

29 102

3125

12,0

1 339 200

1 334 786

-4 414

-0,3

51,55

45,87

-5,69

-11,0

Karlovarský

10 299

11 911

1612

15,7

446 911

454 753

7 842

1,8

43,39

38,18

-5,21

-12,0

Královéhradecký

20 359

23 931

3572

17,5

920 414

925 679

5 265

0,6

45,21

38,68

-6,53

-14,4

Liberecký

16 502

19 415

2913

17,7

785 235

770 341

-14 894

-1,9

47,58

39,68

-7,91

-16,6

Moravskoslezský

45 030

51 728

6698

14,9

2 317 412

2 314 948

-2 464

-0,1

51,46

44,75

-6,71

-13,0

MSSZ Brno

16 630

18 771

2141

12,9

703 483

682 720

-20 763

-3,0

42,30

36,37

-5,93

-14,0

Olomoucký

21 286

23 531

2245

10,5

1 115 138

1 073 072

-42 066

-3,8

52,39

45,60

-6,79

-13,0

Pardubický

18 138

23 076

4938

27,2

812 508

829 072

16 564

2,0

44,80

35,93

-8,87

-19,8

Plzeňský

22 251

26 915

4664

21,0

983 753

990 204

6 451

0,7

44,21

36,79

-7,42

-16,8

PSSZ

45 369

54 957

9588

21,1

1 635 326

1 678 380

43 054

2,6

36,05

30,54

-5,51

-15,3

Středočeský

41 911

50 266

8355

19,9

1 750 154

1 870 536

120 382

6,9

41,76

37,21

-4,55

-10,9

Ústecký

26 103

31 391

5288

20,3

1 210 308

1 262 136

51 828

4,3

46,37

40,21

-6,16

-13,3

Vysočina

18 188

21 853

3665

20,2

855 199

876 760

21 561

2,5

47,02

40,12

-6,90

-14,7

Zlínský

21 496

24 489

2993

13,9

1 231 699

1 223 412

-8 287

-0,7

57,30

49,96

-7,34

-12,8

Celkem ČR

374 315

439 820

65505

17,5

17 286 196

17 520 169

233 973

1,4

46,18

39,83

-6,35

-13,7

 

Mgr. Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ