Česko-německé konzultační dny ve Weidenu úspěšné, další budou v Ústí

Praha 4. 4. 2011

Jubilejní desáté Česko-německé konzultační dny se na sklonku března konaly v německém Weidenu. Pořádá je pravidelně Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a německý nositel důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung (DRV). V rámci zavedené a hojně využívané možnosti, jak získat potřebné informace a rady týkající se důchodových záležitostí v obou zemích, se návštěvníci nejvíce zajímali o důchodový věk, doby důchodového pojištění získané v České republice a Německu, uplatnění žádostí o důchod a o pravidla, kterými se řídí posuzování nároku na důchod, či výpočet a výplata důchodu. Odborníci zájemcům z řad veřejnosti i odborníků poskytli během dvou dnů celkem 136 konzultací.

Účastníci si mohli předem dojednat konzultaci na konkrétní čas, kdy se jim věnovali odborníci na důchody z České republiky i Německa. Tým tvořili vždy český a německý odborný pracovník a k dispozici byl také tlumočník. Jedna konzultace trvala zpravidla dvacet minut a byla bezplatná. Informace obdrželi objednaní pojištěnci i ti, kteří přišli bez ohlášení.

Česko-německé konzultační dny využili zejména klienti, kteří získali doby pojištění v České republice a Spolkové republice Německo, v otázkách o nárocích na dávky ze systémů pojištění obou států a dále pak v rámci Nařízení EP a Rady (ES) 883/04 a Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení.

Dá se předpokládat, že spolu s otevřením pracovního trhu Německa pro české pracovníky od 1. 5. 2011, bude postupně zájemců o tyto důležité informace z důchodového pojištění přibývat.

Příští česko-německé konzultační dny se uskuteční v listopadu 2011 v Ústí nad Labem, podrobnější informace organizátoři včas zveřejní.

 

Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ

Česko-německé konzultační dny ve Weidenu úspěšné, další budou v Ústí, tisková zpráva, německo