OSSZ Cheb: příjemnější prostředí pro klienty místo obchodů

Praha/Cheb 18. 3. 2011

Česká správa sociálního zabezpečení dokončila výraznou úpravu prostředí svého pracoviště v Chebu. Většina klientů Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) Cheb tak bude vyřízena v novém klientském centru v přízemí s bezbariérovým přístupem, v podstatně kulturnějším prostředí, než dříve na úzkých chodbách v patrech. Klientské centrum nahradilo původní obchody v přízemí.

Budova v ulici Obrněné brigády 30 vznikla v druhé polovině 19. století jako činžovní dům. Od 60. let, kdy proběhla její poslední větší rekonstrukce, v ní sídlil Okresní národní výbor, poté Okresní úřad. ČSSZ budovu získala bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v roce 2003. Stavební stav budovy nevyhovoval potřebám úřadu – problémem byl havarijní stav oken, střechy a krovu, nevyhovující elektroinstalace a velmi špatné tepelně-izolační vlastnosti budovy.

Rekonstrukce se uskutečnila po třech etapách. Před nastěhováním od ledna do června 2004 stavbaři zrekonstruovali elektrorozvody - napájení i síť - a opravili vnitřní omítky. Oprava krovu a střechy v druhé polovině roku 2008 byla vynucena havarijním stavem krovu i střešní krytiny. Při těchto pracech byla zjištěna dřevomorka ve stropě nejvyššího podlaží a hrozilo nebezpečí propadnutí stropu.

Při poslední etapě od ledna 2010 byla vyměněna všechna okna, zateplena a natřena fasáda, přízemí budovy prošlo komplexní rekonstrukcí s vybudováním nového klientského centra s osmi pracovišti, archivu, posudkové místnosti a pokladny. Stavební práce zakončila rekonstrukce kotelny, dvora, části sklepa a stropu nejvyššího patra. Nově byla vybudována elektronická signalizace EZS a EPS.

Celá rekonstrukce stála 28,3 milionu korun. Díky zateplení a výměně oken vznikne výrazná úspora nákladů za vytápění, topení zajišťuje vlastní plynová kotelna. Vybudování klientského centra místo obchodů také oddělilo jednodušší agendu vyřizovanou v něm a složitější případy za kterými klienti půjdou i nadále do vyšších pater budovy.

Počet pracovníků OSSZ Cheb včetně lékařské posudkové služby, informatiků a zázemí činí v současnosti 63. Agenda v namátkově vybraný březnový pracovní den: na přepážkách od 8:00 do 16:45 obslouženo 222 klientů, oddělení nemocenského pojištění vyplatilo 124 nemocenských dávek za cca 740 tisíc korun, oddělení důchodového pojištění vyřídilo na 80 klientů, pracovníci lékařské posudkové služby posoudili 12 klientů.

Více o pracovišti OSSZ Cheb na http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/pracoviste/ossz-cheb.htm .

Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ

Nové klientské centrum OSSZ Cheb

Nové klientské centrum OSSZ Cheb

Budova OSSZ Cheb před rekonstrukcí

Budova OSSZ Cheb po rekonstrukci