Desáté česko-německé konzultační dny od 22. 3. 2011

Ve dnech 22. a 23. března 2011 se v německém Weidenu uskuteční desáté česko-německé Mezinárodní konzultační dny.

Tato akce, pořádaná ve spolupráci s německým nositelem pojištění Deutsche Renteversicherung, má za úkol informovat klienty v předdůchodovém věku, kteří získali doby pojištění na území České republiky i Spolkové republiky Německo o nárocích na důchod a pojistných dobách, případně o stavu řízení o důchod.  

Konzultační dny se dosud konaly v roce 2006 v Pasově, v roce 2007 v Karlových Varech, Praze a v Mnichově a v roce 2008 v Plzni a Drážďanech. V roce 2009 bylo místem konání zvoleno město Řezno a Klatovy, v roce 2010 Berlín a České Budějovice. Všechna tato setkání proběhla v přátelské atmosféře a byla klienty velmi pozitivně hodnocena.

Desáté česko-německé konzultační dny od 22. 3. 2011

Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ