Rok 2010: méně dočasných pracovních neschopností a méně prostonaných dnů

Praha 2. 2. 2011

Dočasných pracovních neschopností (DPN) méně o 12,6 %, méně prostonaných dnů o 16 % a kratší průměrná doba trvání jednoho případu DPN o 3,9 % – to ukazují údaje České správy sociálního zabezpečení, srovná-li se rok 2010 s rokem předcházejícím.

Celkem 1 334 052 ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) vloni evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). To je o 191 962 DPN méně než v roce 2009. Tehdy se jednalo o 1 526 014 DPN.

Meziročně ubylo také prostonaných dnů. Zatímco v roce 2009 jich bylo 73 907 584, vloni ČSSZ evidovala celkem 62 078 690 prostonaných dnů. To je o 11 828 894 dnů méně.

Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti se též zkrátila. V roce 2010 trval jeden případ DPN průměrně 46,53 dne, zatímco rok předtím 48,43 dne. Nejdéle byli v průměru nemocní obyvatelé Zlínského kraje (57,31 dne) a Olomouckého kraje (53,01 dne), naopak nejkratší dobu byli průměrně nemocní Pražané (37,32 dne) a Středočeši (42,74 dne).

V průměru déle byly nemocné ženy – 47,7 dne, u mužů jedna pracovní neschopnost trvala 45,32 dne. Mezi ženami byla v průměru nejdéle nemocná věková skupina od 50 do 59 let (59,85 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (78,28 dne). Naopak nejkratší dobu průměrně stonali lidé do 20 let (muži 17,03 dne, ženy 22,42 dne).

V roce 2010 lidé nejčastěji stonali s nemocemi dýchacího ústrojí (celkem 426 490 ukončených DPN, z toho 52,5 % případů bylo u žen a 47,5 % u mužů) a také kvůli nemocem pohybové soustavy (262 924 ukončených DPN, z toho 54,8 % případů bylo u mužů a 45,2 % u žen).

Mezi nemocemi dýchací soustavy převažovaly nejčastěji akutní infekce dýchacích cest – za rok 2010 znamenaly 351 053 ukončených DPN, 5 383 385 prostonaných dnů a jeden takový případ průměrně trval 15,33 dne. Chřipka si vloni vyžádala celkem 47 907 ukončených DPN, 720 264 prostonaných dnů a průměrně trvala 15,03 dne.

 

Vývoj pracovní neschopnosti v České republice (srovnání roku 2009 a roku 2010)

 

 Kraj

Ukončené případy DPN

Prostonané dny

Průměrná délka trvání 1 DPN

rok 2009

rok 2010

Rozdíl

rok 2009

rok 2010

Rozdíl

rok 2009

rok 2010

Rozdíl

Jihočeský

98 744

89 964

-8 780

5 027 395

4 334 261

-693 134

50,91

48,18

-2,74

Jihomoravský

102 062

86 984

-15 078

5 522 342

4 588 428

-933 914

54,11

52,75

-1,36

Karlovarský

46 011

39 391

-6 620

2 069 722

1 639 772

-429 950

44,98

41,63

-3,36

Královéhradecký

84 013

73 307

-10 706

4 009 010

3 354 308

-654 702

47,72

45,76

-1,96

Liberecký

68 605

60 028

-8 577

3 510 586

2 884 778

-625 808

51,17

48,06

-3,11

Moravskoslezský

173 377

15 4877

-18 500

9 760 033

8 034 967

-1 725 066

56,29

51,88

-4,41

MSSZ Brno

65 369

56 848

-8 521

2 886 695

2 496 973

-389 722

44,16

43,92

-0,24

Olomoucký

87 604

73 385

-14 219

4 872 428

3 890 470

-981 958

55,62

53,01

-2,60

Pardubický

75 562

66 101

-9 461

3 583 699

2 933 483

-650 216

47,43

44,38

-3,05

Plzeňský

94 912

81 825

-13 087

4 252 361

3 574 381

-677 980

44,80

43,68

-1,12

Praha

186 242

168 025

-18 217

6 714 781

6 270 370

-444 411

36,05

37,32

1,26

Středočeský

174 869

151027

 -23842

7 513 012

6 455 312

-1 057 700

42,96

42,74

-0,22

Ústecký

111 199

95 729

-15 470

5 547 904

4 436 517

-1 111 387

49,89

46,34

-3,55

Vysočina

72 790

64 217

-8 573

3 566 220

3 038 366

-527 854

48,99

47,31

-1,68

Zlínský

84 655

72 344

-12 311

5 071 396

4 146 304

-925 092

59,91

57,31

-2,59

Celkem ČR

1 526 014

1 334 052

-191962

73 907 584

62 078 690

-11 828 894

48,43

46,53

-1,90

 

Mgr. Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ,
e-mail: pavel.gejdos@cssz.cz