Více než 3 tisíce lidí porušily vloni léčebný režim, ČSSZ jim proto odebrala či snížila nemocenské

Praha 9. 2. 2011

Celkem 185 651 kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce provedli zaměstnanci okresních správ, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) v roce 2010. To je o 42 730 (tj. 23 %) kontrol více než za rok 2009 – tehdy jich bylo celkem 142 921. Nejvíce kontrol se uskutečnilo v Moravskoslezském kraji – 23 859 a také ve Středočeském kraji – 19 601.

Na základě těchto kontrol bylo pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce kráceno nebo odňato nemocenské 3 468 pojištěncům. Za rok 2009 to bylo 2 836 pojištěncům.

Osoby, které čerpají dávky nemocenského pojištění, jsou povinny dodržovat stanovený režim dočasně práceneschopného pojištěnce a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Dále jsou mj. povinny sdělit ošetřujícímu lékaři adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti a označit byt a zvonek jmenovkou.

Kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce provádějí pověření zaměstnanci OSSZ/PSSZ/MSSZ na základě vlastního výběru nebo z podnětu ošetřujícího lékaře, úřadu práce či zaměstnavatele. Prokazují se „průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou“. Práceneschopní občané jsou povinni při kontrole prokázat svou totožnost a předložit průkaz práceneschopného pojištěnce (tj. 2. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – tzv. neschopenky), do kterého pověřený pracovník zaznamená datum, čas kontroly a svůj podpis.

Také zaměstnavatel může v období, po které vyplácí práceneschopnému pojištěnci náhradu mzdy (v roce 2010 to bylo prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti) provést kontrolu, zda zaměstnanec dodržuje povinnost zdržovat se v místě pobytu a zda dodržuje rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem. Pokud práceneschopný poruší uvedené povinnosti, které jsou součástí režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, může zaměstnavatel, v souladu se zákoníkem práce, též snížit nebo neposkytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu.

Pokud kontrolor zjistí podezření z porušení režimu, zašle OSSZ/PSSZ/MSSZ záznam o kontrole dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli. Toto podezření se následně ověřuje ve spolupráci s pojištěncem a ošetřujícím lékařem. V odůvodněných případech OSSZ/PSSZ/MSSZ zahájí správní řízení o krácení nebo odnětí nemocenského pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Jestliže se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, výsledkem správního řízení je rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského.

Za závažné porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce může OSSZ/PSSZ/MSSZ uložit sankce. Pokud například práceneschopný neumožní kontrolu dodržování režimu, neprokáže svou totožnost či nepředloží Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti
při kontrole, může následovat uložení pořádkové pokuty až do výše 10 000 Kč. Dále může být uložena pokuta za porušení tohoto režimu zvlášť závažným způsobem, a to až do výše  20 000 Kč.

Při své práci se kontrolní pracovníci často setkávají s výmluvami osob, které během kontroly nezastihnou. Nejčastěji se lidé v pracovní neschopnosti vymlouvají na to, že v době kontroly byli doma, ale spali a neslyšeli zvonek. Několik velmi originálních výmluv přikládáme:

  • neslyšel jsem zvonek, protože mám malý rozsah bezdrátového zvonku,
  • nemám označený byt, protože jmenovku mi stále děti strhávají,
  • sekal jsem na zahradě trávu pro králíky, protože tchýně prohlásila, že jsem línej a mám něco dělat,
  • doma pořád brečelo choré dítě, tak jsem šel marodit ke své matce,
  • po rozvodu manželství přespávám v autě,
  • svou nepřítomnost omlouvám výbuchem kotle.

 

Kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

(období leden–prosinec 2010)

Kraj

Počet

provedených kontrol

Počet postihů*)

Jihočeský

11 560

114

Jihomoravský

14 466

248

Karlovarský

9 836

251

Královéhradecký

10 360

234

Liberecký

6 894

108

Moravskoslezský

23 859

428

Brno/MSSZ

9 367

120

Olomoucký

15 209

332

Pardubický

10 715

276

Plzeňský

15 401

251

Praha/PSSZ

11 034

255

Středočeský

19 601

266

Ústecký

14 784

247

Vysočina

7 093

113

Zlínský

5 472

225

Celkem ČR

185 651

3 468

Pozn.: *) Počet postihů = počet osob, kterým bylo v důsledku porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce kráceno nebo odňato nemocenské.

 

Mgr. Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ,
e-mail: pavel.gejdos@cssz.cz