ČSSZ vydala leták pro lékaře k eNeschopence

Praha 4. 1. 2011

Podpořit elektronickou komunikaci s lékaři a zdravotnickými zařízeními má za cíl nová služba, kterou nabízí Česká správa sociálního zabezpečení v pilotním projektu e - Podání Hlášení pracovní neschopnosti – eNeschopenky.

S cílem informovat a získat pro elektronickou komunikaci co nejvíce lékařů vydala v těchto dnech Česká správa sociálního zabezpečení aktuálně informační leták „eNeschopenka“ v nákladu 10 000 kusů. Leták podnětnou a výstižnou formou seznámí lékařskou veřejnost s výhodami této moderní formy komunikace, předpoklady pro její zavedení do lékařské praxe a poradí, kam se obrátit v případě zájmu o další informace.

Aplikace eNeschopenka slouží k vedení evidence práceneschopných klientů. Umožňuje lékaři předávat přímo ČSSZ veškeré informace o vzniku, změně či ukončení dočasné pracovní neschopnosti – vyhne se tak ručnímu vyplňování a následnému zasílání papírových formulářů. Její praktické využití výrazně usnadní práci lékařům a samotná práce s aplikací je jednoduchá.

Lékaři tak mohou odesílat veškeré záznamy do ČSSZ hromadně, například jen jednou denně. Pokud lékař zjistí, že se v záznamu pacienta vyskytla chyba, umožní mu aplikace eNeschopenky záznam opravit a znovu odeslat na příslušnou správu sociálního zabezpečení.

Informační leták eNeschopenka má přehlednou a srozumitelnou formu (šestistránková skládačka) a je pro lékaře a zdravotnická zařízení dostupný zdarma na všech  pracovištích ČSSZ v celé České republice.

Lze si jej také stáhnout z webových stránek ČSSZ – http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/letaky/.  Mgr. Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ, e-mail: pavel.gejdos@cssz.cz