Tiskové zprávy 2011

30. 12. 2011

Mění se podmínky nároku na pozůstalostní důchody

Změny v důchodovém pojištění, které začínají platit od 1. ledna 2012, ruší výplatu 12 měsíčních splátek důchodů, které byly vypláceny vdově/vdovci při uzavření nového manželství. Další změnou je rozšíření skupiny osob, po kterých nezaopatřenému dítěti náleží sirotčí důchod.
29. 12. 2011

Vycházky během dočasné pracovní neschopnosti budou nově max. 6 hodin denně a další novinky v nemocenském pojištění

Významnou změnou od roku 2012 je přesně vymezená úprava vycházek dočasně práceneschopného. Nově platí zaměstnavatel pojistné na sociální zabezpečení u tzv. krátkodobých zaměstnání v jednom kalendářním měsíci za stejného zaměstnance.
27. 12. 2011

ČSSZ připomíná klientům změnu termínu bezhotovostní výplaty důchodů počátkem ledna 2012

Klienti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), kteří dostávají výplatu důchodu bezhotovostně na své účty vždy 2. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech výjimečně až v úterý 3. ledna 2012.
20. 12. 2011

V novém roce se mění krácení předčasných důchodů

Od 1. ledna 2012 platí další změny v důchodovém pojištění. Týkají se předčasných starobních důchodů, u kterých dochází k vyššímu krácení za tzv. předčasnost.
19. 12. 2011

ČSSZ informuje: Nemocenské nadále náleží od 22. dne nemoci, z dohod o provedení práce se odvádí pojistné

Od 1.1. 2012 zůstávají v platnosti změny v nemocenském pojištění, které byly provedeny už k 1. 1. 2011. Nadále tedy platí, že nemocenské se bude vyplácet až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (DPN) a denní výše nemocenského činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ) po celou dobu DPN nebo nařízené karantény. Tato opatření by měla platit do 31. 12. 2013.
19. 12. 2011

Na územním pracovišti OSSZ Benešov ve Vlašimi zůstane jen LPS

Agendy sociálního pojištění jako je důchodové a nemocenské pojištění, které dosud provádělo územní pracoviště OSSZ Benešov ve Vlašimi, se převádí od 1. 1. 2012 pouze na OSSZ Benešov se sídlem v ulici Nádražní 2120.
15. 12. 2011

Provoz pokladen OSSZ a ústředí ČSSZ na přelomu roku 2011 a 2012

ČSSZ upozorňuje své klienty na uzavření pokladen na přelomu roku 2011 a 2012. Poslední úřední den pro výběr pojistného v hotovosti v roce 2011 je pondělí 19. 12. 2011.
8. 12. 2011

ČSSZ varuje před falešným pracovníkem na Olomoucku

Česká správa sociálního zabezpečení varuje občany před mužem, který předává údajnou výhru ve formě příspěvku k důchodu. Muž se může vydávat za pracovníka Okresní správy sociálního zabezpečení Olomouc a pravděpodobně se zaměřuje na starobní důchodce.
8. 12. 2011

Omezení provozu call centra pro nemocenské pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení se omlouvá svým klientům, že call centrum pro nemocenské pojištění je do pátku 9. 12. 2011, do 14 h mimo provoz z technicko-provozních důvodů. Call centrum nemocenského pojištění bude opět dostupné v pondělí 12. 12. 2011.
8. 12. 2011

Budova OSSZ Břeclav bude v úterý 13. prosince od 15 h uzavřena

Okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav oznamuje svým klientům, že v úterý 13. 12. 2011 od 15 h bude budova OSSZ zcela uzavřena z důvodu opravy elektrických rozvodných skříní. Klienti si mohou své záležitosti vyřídit ihned následující pracovní den.
1. 12. 2011

Valorizace se týká také důchodů s mezinárodním prvkem

Valorizace důchodů od lednové splátky roku 2012 se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle příslušné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení.
28. 11. 2011

Přerušení dodávky elektrické energie omezí provoz OSSZ Vsetín

OSSZ  Vsetín upozorňuje všechny své klienty, že v pondělí 5. 12. 2011 v době od 8:00 do 16:00 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie zajištěn pouze provoz podatelny a informační služby.
22. 11. 2011

Všechny důchody se od 1. ledna 2012 zvýší

Od lednové splátky roku 2012 se zvýší všechny důchody z českého důchodového systému - řádné i předčasné důchody starobní, důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí. V září o tom rozhodla vláda.
15. 11. 2011

Transakční část Portálu veřejné správy skončí, k e - Podání pro ČSSZ nyní slouží VREP

ČSSZ očekává, že v důsledku změn zákona o informačních systémech veřejné správy dojde s koncem roku 2011 k ukončení provozu transakční části PVS.
14. 11. 2011

Oprava trafostanice omezí 18. 11. činnost OSSZ Ostrava

V pátek 18. listopadu 2011 bude z důvodu opravy trafostanice v budově Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava v ulici Zelená 3158/34a omezen provoz OSSZ Ostrava a ČSSZ pracoviště Ostrava.
11. 11. 2011

Česko-německé konzultační dny v Ústí úspěšné, naváží další příští rok

V pořadí již jedenácté česko-německé konzultační dny se uskutečnily ve dnech 2. a 3. 11. 2011 v Ústí nad Labem. Během dvou dnů poskytli odborníci z ČSSZ a německého nositele důchodového pojištění DRV celkem 160 konzultací.
10. 11. 2011

Nové klientské centrum ČSSZ: lepší zázemí pro klienty, bez front

Výrazně lepší zázemí pro zájemce o informace o svých důchodech a důchodovém systému z celé ČR. To bylo hlavním cílem vybudování nového klientské centra Ústředí České správy sociálního zabezpečení v Křížové ulici 25 na pražském Smíchově.
9. 11. 2011

Rumunští poslanci poznávali činnost ČSSZ

Ústředí České správy sociálního zabezpečení dnes 9. listopadu 2011 navštívila skupina poslanců Poslanecké sněmovny Rumunska. Delegaci vedl předseda Výboru pro práci a sociální péči Paul Victor Dobre.
8. 11. 2011

Pracovní neschopnosti: oproti loňsku více, ale méně prostonaných dnů

Celkem 1 018 068 ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) evidovala od ledna do konce září 2011 ČSSZ. Ve stejném období minulého roku se jednalo o 998 073 případů DPN. Ke zvýšení DPN přitom došlo ve všech krajích ČR, vyjma kraje Jihomoravského.
31. 10. 2011

Počet starobních důchodců meziročně vzrostl o 55 tisíc

Počet starobních důchodců ve třetím čtvrtletí roku 2011 vzrostl oproti stejnému období loňska o 55 tisíc. Zvýšil se ale i počet poplatníků pojistného. Ke konci září 2011 vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení 2 310 238 starobních důchodů.
21. 10. 2011

Česko-německé konzultační dny k důchodům

Ve dnech 2. a 3. 11 2011 se v Ústí nad Labem uskuteční 11. mezinárodní konzultační dny, kde mohou čeští občané, kteří pracovali nebo pracují v Německu, či naopak němečtí pracovníci v ČR získat informace a odpovědi na otázky týkající se podmínek nároků na důchod či postupu při uplatňování žádostí o důchod.
19. 10. 2011

Odpolední omezení OSSZ Jihlava

Dodavatel elektřiny oznámil na pátek 21. října od 12:30 přerušení dodávky do budovy OSSZ Jihlava v ulici Wolkerova 37. K uzavření budovy ale nedojde. Zaměstnanci OSSZ budou do ukončení úředních hodin 13:00 nadále poskytovat služby klientům.
17. 10. 2011

Zaměstnanci ČSSZ úspěšně zakončili 9. ročník specializačního kurzu Právnické fakulty UK

Celkem 27 zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení ukončilo již 9. ročník specializačního kurzu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
13. 10. 2011

Počet sto - a víceletých oproti loňsku opět mírně vzrostl

Snad každý by si přál dožít se nejvyššího věku. Dobrou zprávou je, že počet sto- a víceletých stále mírně stoupá. ČSSZ evidovala na konci 3. čtvrtletí roku 2011 celkem 309 důchodců narozených v roce 1911. Z toho bylo 260 žen a 49 mužů.
11. 10. 2011

MSSZ Brno dočasně v omezeném provozu kvůli rekonstrukci

Od 11. října do 20. prosince 2011 probíhá za provozu celková rekonstrukce budovy MSSZ Brno, Veveří 5. Zahrnuje například výměnu dlažeb, oken rekonstrukci výtahů, kotelny a výměníku teplé vody.
30. 9. 2011

Ztížený přístup do horních pater budovy Biskupská do 7. 11.

Upozorňujeme klienty Pražské správy sociálního zabezpečení, že od 3. října do 7. listopadu 2011 bude ztížený přístup do vyšších pater budovy Územního pracoviště PSSZ Praha 1 Biskupská 1752/7 z důvodu rekonstrukce výtahů.
27. 9. 2011

Omezení činnosti informační kanceláře ústředí v pátek 30. 9.

Informační kancelář ústředí České správy sociálního zabezpečení v Praze v ulici Křížová 25 bude v pátek 30. září 2011 fungovat v omezeném provozu.
19. 9. 2011

Leták představuje malou důchodovou reformu v otázkách a odpovědích

Formu otázek a odpovědí dostal tištěný leták, který přibližuje takzvanou malou důchodovou reformu. Vydala jej ČSSZ, již několik týdnů je k získání například na všech okresních správách sociálního zapezpeční, MSSZ Brno i územních pracovištích PSSZ.
12. 9. 2011

Pracoviště PSSZ V Korytech ve středu jen v omezném provozu

PSSZ oznamuje, že ve středu 21. 9.  2011 bude omezen provoz Územního pracoviště PSSZ v ulici V Korytech 1536/8 v Praze 10 z důvodu přerušení dodávky vody do objektu.
9. 9. 2011

Sněmovna přijala zákon, který řeší dorovnávání slovenských důchodů po rozhodnutí evropského soudu

Soudní dvůr EU rozhodl dne 22. 6. 2011 ve věci C-399/09 ohledně předběžné otázky položené Nejvyšším správním soudem ČR, která se týkala poskytování vyrovnávacího příspěvku českým občanům bydlícím v ČR.
8. 9. 2011

Třetí česko rakouský poradenský den k důchodům se uskuteční ve Freistadtu

Užitečné informace z důchodové oblasti pro všechny, kteří pracují nebo pracovali v České republice a Rakousku, poskytne třetí česko-rakouský poradenský den, který se uskuteční 10. října 2011 v hornorakouském Freistadtu.
24. 8. 2011

Dodržování léčebného režimu: nejvíc „hříšníků“ na Olomoucku a severu Moravy

Nefungující zvonek, absence jmenovky na bytě v místě trvalého bydliště a další výmluvy neplatí pro kontrolory práceneschopných. Za 1. pololetí bylo provedeno 82 459 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce.
22. 8. 2011

MPSV: informace o sociální kartě - důchody

Vybírání důchodů i sociálních dávek nebude vázáno na žádné SPECIÁLNÍ bankomaty. Půjde o běžnou síť bankomatů, nebudou budovány žádné nové bankomaty pro výplatu penzí.
19. 8. 2011

Výplata dávek prostřednictvím pokladny ústředí ČSSZ bude v pátek 26. 8. 2011 nedostupná

Z technických důvodů nebude v pátek 26. 8 2011 ČSSZ vyplácet dávky na pokladně ČSSZ na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5. Děkujeme za pochopení.
19. 8. 2011

Budova OSSZ Domažlice bude v pátek 26. srpna uzavřena

OSSZ Domažlice sděluje svým klientům, že vzhledem k naplánovanému přerušení dodávky elektřiny v pátek 26. 8. 2011 bude z bezpečnostních důvodů celá budova na adrese Msgre B. Staška 265 uzavřena.
19. 8. 2011

Přibylo pracovních neschopností, ubylo prostonaných dnů

Celkem 763 974 ukončených DPN zaznamenala od ledna do konce června 2011 ČSSZ. Ve stejném období minulého roku se jednalo o 726 205 případů DPN. Oproti roku 2010 se počet DPN zvýšil o 37 769 případů. Ke zvýšení počtu DPN přitom došlo ve všech krajích ČR - nejvíce v Moravskoslezském, nejméně v Karlovarském.
17. 8. 2011

Pražské pobočky Lékařské posudkové služby se stěhují, dočasně se uzavřou

Pražské referáty Lékařské posudkové služby (LPS) České správy sociálního zabezpečení se budou stěhovat na nové působiště. A to ze stávajících adres: Kartouzská 4, Praha 5, Vodičkova 32, Praha 1, Jánského 2370, Praha 5 a Biskupská 1752/7, Praha 1, na nové adresy: Olšanská 3, Praha 3 a Sokolovská 855, Praha 9.
16. 8. 2011

MPSV: Posuzování zdravotního stavu bude kvalitnější

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zkvalitnit a modernizovat systém posuzování zdravotního stavu pro účely přiznávání dávek, například příspěvku na péči. V úmyslu má také zajistit ověřování kvality vydávaných posudků.
9. 8. 2011

Černá mzda přinese vždy nižší důchod

ČSSZ se setkává s případy, kdy se někteří občané, pobírající tzv. černou mzdu, pozastavují nad výší důchodu. Ten potom považují za neúměrně nízký. Celý problém se odvíjí od zaměstnavatele, který zaměstnanci vyplácí pouze minimální mzdu a zbytek dorovnává tzv. na ruku.
8. 8. 2011

Důchodové Call centrum v pátek 12. 8. od 12:00 nedostupné

Z technických důvodů bude v pátek 12. srpna 2011 od 12:00 nedostupná telefonní informační linka (Callcentrum) důchodového pojištění. Klientům se tímto omlouváme.
29. 7. 2011

Důchodců je v pololetí 2011 již 2 832 699, na jednoho připadá 1,77 poplatníka

Počet příjemců důchodu v prvním pololetí roku se oproti stejnému období loňského roku opět mírně zvýšil. Oproti loňskému poklesu ale mírně vzrostl i poměr poplatník:důchodce.
26. 7. 2011

Vyjádření MPSV k dorovnání slovenských důchodů

K problematice dorovnání slovenských důchodů vydalo vyjádření Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které je nadřízeným orgánem ČSSZ.
22. 7. 2011

ČSSZ: Výdaje na dávky důchodového a nemocenského pojištění převyšují příjmy z pojistného o 22,6 miliardy korun

Česká správa sociálního zabezpečení vybrala ke konci června 2011 na pojistném na sociální zabezpečení, které zahrnuje systémy důchodového a nemocenského pojištění, 169,5 miliardy korun, což oproti stejnému období loňského roku představuje nárůst cca o 6,9 miliardy Kč.
14. 7. 2011

Mění se způsob výplaty důchodů do Polska

Příjemci českých důchodů bydlící v Polsku mají od 1. července možnost mít vyplácenu dávku na svůj bankovní účet v Polsku v EUR, pokud o to sami požádají. Výplata bude prováděna standardně, tj. zpětně a oproti zaslání Potvrzení o žití ČSSZ.
11. 7. 2011

MPSV: ČSSZ spolupracuje na rezortních kontrolách restaurací a ubytoven

Ministerstvo práce a sociálních věcí i nadále organizuje kontroly tuzemských restaurací a ubytovacích zařízení. V rámci celé České republiky bylo v období od 1. června zahájeno 3 667 koordinovaných kontrol, z nichž 1 383 bylo protokolárně ukončeno.
1. 7. 2011

ČSSZ: Výdaje na dávky důchodového a nemocenského pojištění převyšují příjmy z pojistného téměř o 18 miliard korun

ČSSZ vybrala ke konci května 2011 na pojistném na sociální zabezpečení, které zahrnuje systémy důchodového a nemocenského pojištění, 140,6 mld Kč, což oproti stejnému období loňského roku představuje nárůst cca o 5,8 mld Kč.
30. 6. 2011

Sídlo OSSZ Český Krumlov: Historická památka získala nový kabát

Do nového kabátu se v uplynulých měsících převléklo sídlo OSSZ v Českém Krumlově. Ta od ledna 2005 sídlí v takzvaném „druhém zámku“ v Českém Krumlově, bývalé vile podnikatele Ignáze Spira z roku 1893 na Plešivci 268.
29. 6. 2011

Prázdniny: Neznalost se nemusí studentům v budoucnosti vyplatit

Studenti-absolventi, kteří ukončili školu a mají prázdniny, velmi často tápou s odpovědí na otázku, jak je to s jejich účastí na nemocenském či důchodovém pojištění a s povinností platit pojistné na sociální zabezpečení.
27. 6. 2011

OSSZ Nový Jičín bude od 4. do 8. července uzavřena

OSSZ Nový Jičín bude z důvodu revitalizace vstupu do budovy od pondělí 4. do pátku 8. července pro veřejnost uzavřena, a to  včetně pokladny pojistného. Náhradní provoz bude po tři pracovní dny zajištěn ve vedlejší budově.
23. 6. 2011

Důchod se zvyšuje také další výdělečnou činností

Lidé, kteří pobírají starobní důchod a nadále vykonávají výdělečnou činnost, mohou požádat o úpravu (zvýšení) procentní výměry řádného starobního důchodu. Umožňuje to právní úprava platná od 1. 1. 2010 a vztahuje se až na doby výdělečné činnosti vykonávané po 31. 12. 2009.
22. 6. 2011

Celostátní porada ČSSZ: Úspory, kontrola, klientský přístup a rostoucí počty exekucí

Na úspory v činnosti organizace, zlepšení kontrolní činnosti, problematiku stále rostoucího množství exekucí a zlepšení klientského přístupu se zaměřila celostátní porada ČSSZ. Ta se na počátku tohoto týdne uskutečnila v Seči na Chrudimsku.
9. 6. 2011

ČSSZ vítá, že zamítnutí prominutí penále bude přezkoumatelné soudem

Česká správa sociálního zabezpečení dnešní verdikt Ústavního soudu ČR, který zrušil ustanovení § 104e písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení vítá.
1. 6. 2011

OSSZ Most bude v pátek 3. 6. 2011 výjimečně uzavřená

Z technických důvodů bude v pátek 3. června 2011 uzavřena pro veřejnost Okresní správa sociálního zabezpečení Most.
1. 6. 2011

S elektronickým podáním ČSSZ poradí telefonní informační linka

Česká správa sociálního zabezpečení dnes spustila telefonní informační linku pro elektronicky podávající klienty. Call centrum na telefonním čísle 585 708 290 bude dostupné ve všední dny od 7:00 do 17:00.
30. 5. 2011

Většina podnikatelů již podala Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010

Celkem 873 694 Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 obdržely k 2. květnu 2011 všechny OSSZ/PSSZ/MSSZ. V prvním termínu pro podání přehledu závazném pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání nezpracovával daňový poradce, tak bylo podáno 89,4 % přehledů.
25. 5. 2011

640 lidí přišlo v 1. čtvrtletí o nemocenské, protože porušili léčebný režim

Celkem 42 216 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce provedli zaměstnanci OSSZ/PSSZ/MSSZ v 1. čtvrtletí 2011. Nejvíce kontrol se uskutečnilo v Moravskoslezském kraji a ve Středočeském kraji.
23. 5. 2011

OSSZ Nový Jičín: Klientské centrum vyřešeno náhradním způsobem

Od 24. května 2011 je dlouhodobě uzavřeno klientské centrum Okresní správy sociálního zabezpečení Nový Jičín.  Důvodem je revitalizace přízemí budovy v ulici Svatopluka Čecha 1697/15, kde se klientské centrum nachází.
23. 5. 2011

Havárie vody uzavřela pracoviště PSSZ v ulici Biskupská 1752/7, Praha 1

Z důvodu havárie vody je během pondělí 23. 5. 2011 pro veřejnost uzavřeno ÚP PSSZ sídlící v ulici Biskupská 1752/7, Praha 1. Znovu se pracoviště pro veřejnost otevře v úterý 24. 5. 2011.
18. 5. 2011

V 1. čtvrtletí přibylo dočasných neschopností, lidé ale stonali kratší dobu

Celkem 439 820 ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala v 1. čtvrtletí roku 2011 ČSSZ. To je o 17,5 % ukončených DPN více než za první tři měsíce minulého roku.
16. 5. 2011

Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného ke 31. 3. 2011

Celkem 2 266 348 starobních důchodů vyplácela ČSSZ ke konci března 2011. Přitom důchodců starobních i osob pobírajících důchody invalidní, vdovské, vdovecké i sirotčí evidovala ČSSZ celkem 2 823 583.
28. 4. 2011

ČSSZ: v dubnu dostane důchod celkem 766 sto a víceletých důchodců

Celkem 361 důchodců narozených v roce 1911 evidovala v dubnu 2011 Česká správa sociálního zabezpečení. Z toho bylo 305 žen a 56 mužů. U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2 000 Kč.
12. 4. 2011

Pondělí 2. 5. 2011: poslední termín Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ

ČSSZ připomíná: Nejpozději do pondělí 2. května 2011 musí každá OSVČ, která alespoň část roku 2010 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za 2010.
11. 4. 2011

Ústí n. Orlicí: Červený kříž v prostorách OSSZ - 3 roky poté

Tři roky působení v nových prostorách si dnes připomněl Oblastní spolek ČČK v Ústí nad Orlicí. Budovu Kolářovy vily v Kopeckého ulici 840 získal spolek na sklonku roku 2007 bezúplatným převodem od ČSSZ s podmínkou, že ji použije neziskové činnosti.
6. 4. 2011

Call centrum nemocenského pojištění v pátek 8. 4. mimo provoz

Česká správa sociálního zabezpečení se omlouvá všem klientům, že v pátek 8. dubna 2011 bude po celý den z technických důvodů mimo provoz Call centrum nemocenského pojištění na telefonní lince 840 406 040.
5. 4. 2011

ČSSZ na ISSS v Hradci: Digitalizace dokumentů a eNeschopenka

Své aktivity z oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií představila Česká správa sociálního zabezpečení 4. a 5. dubna na 14. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS).
4. 4. 2011

Česko-německé konzultační dny ve Weidenu úspěšné, další budou v Ústí

Jubilejní desáté Česko-německé konzultační dny se na sklonku března konaly v německém Weidenu. Pořádá je pravidelně Česká správa sociálního zabezpečení a německý nositel důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung.
1. 4. 2011

OSSZ Opava: Lepší zázemí v novém nahradilo autobusovou výpravnu

Okresní správa sociálního zabezpečení Opava se přesunula do nově postavené vlastní budovy v Krnovské ulici 75. Slavnostně byla budova předána do plného užívání dnes,za účasti zástupců vedení MPSV i ČSSZ.
31. 3. 2011

ČSSZ představí své novinky na konferenci ISSS v Hradci Králové

ČSSZ představí své aktivity z oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vztahu k veřejnosti na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS), která se ve dnech 4. - 5. dubna uskuteční v Hradci Králové.
29. 3. 2011

ČSSZ vyplácí kromě důchodů i příplatky účastníkům odboje a politickým vězňům

Přestože odškodňování nesouvisí se sociálním pojištěním, které ze své podstaty zajišťuje ČSSZ, i tuto agendu má ČSSZ už několik let ve své působnosti. ČSSZ vyplácí oprávněným osobám příplatky a zvláštní příspěvky k důchodu.
18. 3. 2011

OSSZ Cheb: příjemnější prostředí pro klienty místo obchodů

ČSSZ dokončila výraznou úpravu prostředí svého pracoviště v Chebu. Většina klientů OSSZ Cheb tak bude vyřízena v novém klientském centru v přízemí s bezbariérovým přístupem, v podstatně kulturnějším prostředí, než dříve na úzkých chodbách v patrech. Klientské centrum nahradilo původní obchody v přízemí.
17. 3. 2011

Exekuce z důchodů jsou zátěží nejen pro dlužníky, ale také pro úřad, který je musí vyřizovat

ČSSZ každoročně zaznamenává prudký narůst počtu klientů, kteří mají exekuční srážku (nebo srážky) z důchodu. Od roku 2004 se jejich počet téměř zdvojnásobil a s tím souvisí i výrazný nárůst počtu žádostí o poskytnutí informací  soudním exekutorům a dalším oprávněným institucím.
16. 3. 2011

Vedení ČSSZ navštívilo slovenské protějšky

Ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., navštívil ve dnech 15. až 16. března 2011 Bratislavu, kde se setkal s generálním ředitelem tamní Sociální pojišťovny Ing. Lubošem Lopatkou, Ph.D.
14. 3. 2011

Sociální zabezpečení v roce 2011 přibližuje nová publikace

Nejdůležitější informace o novinkách a změnách z oblasti sociálního zabezpečení v letošním roce najdou zájemci v publikaci „Sociální zabezpečení 2011“. Vydala ji v těchto dnech Česká správa sociálního zabezpečení.
9. 3. 2011

Desáté česko-německé konzultační dny od 22. 3. 2011

Ve dnech 22. a 23. března 2011 se v německém Weidenu uskuteční desáté česko-německé Mezinárodní konzultační dny.
1. 3. 2011

Změna termínů výplaty důchodů v roce 2011

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje svým klientům, že v roce 2011 dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů. Mění se kvůli státním svátkům, dnům pracovního klidu a svátkům, které stanovuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích.
21. 2. 2011

OSVČ čeká podání Přehledu za rok 2010. Co se změní?

Nejpozději do pondělí 2. května 2011 musí každá OSVČ, která alespoň část roku 2010 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010.
17. 2. 2011

ČSSZ informuje: Kdo má nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné má při splnění stanovených podmínek zaměstnanec, pokud nemůže vykonávat zaměstnání z důvodu ošetřování nemocného člena domácnosti. Náleží také v případě, kdy zaměstnanec nemůže pracovat, neboť musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno.
14. 2. 2011

ČSSZ: pojistné na sociální zabezpečení se daří vybírat úspěšně

ČSSZ vybrala v období od 1. 1. do 31. 12. 2010 na pojistném na sociální zabezpečení, zahrnující systémy důchodového a nemocenského pojištění, 332,6 miliard korun, včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 346,1 miliard Kč.
10. 2. 2011

NSS potvrdil předchozí stanovisko ČSSZ

NSS v prosinci rozhodl, že statutární zástupci společností, jednatelé nesmějí být v těchto podnicích zároveň zaměstnáni na pozicích, jejichž náplň by byla se statutárními posty podobná nebo shodná.
9. 2. 2011

Více než 3 tisíce lidí porušily vloni léčebný režim, ČSSZ jim proto odebrala či snížila nemocenské

Celkem 185 651 kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce provedli zaměstnanci OSSZ/PSSZ/MSSZ v roce 2010. To je o 42 730 (tj. 23 %) kontrol více než za rok 2009 – tehdy jich bylo celkem 142 921.
7. 2. 2011

Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného ke 31. 12. 2010

Celkem 2 260 032 starobních důchodů vyplácela ČSSZ ke konci roku 2010. Přitom důchodců starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 819 093.
4. 2. 2011

Přibývá lidí, kteří vykonávají samostatnou výdělečnou činnost

Podnikatelů – osob samostatně výdělečně činných, bylo ke konci roku 2010 celkem 977 069, což je o 21 410 OSVČ více (2,2 %) než za stejné období roku 2009. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Ke 31. 12. 2009 evidovala ČSSZ celkem 955 659 osob samostatně výdělečně činných.
2. 2. 2011

Rok 2010: méně dočasných pracovních neschopností a méně prostonaných dnů

Dočasných pracovních neschopností (DPN) méně o 12,6 %, méně prostonaných dnů o 16 % a kratší průměrná doba trvání jednoho případu DPN o 3,9 % – to ukazují údaje ČSSZ, srovná-li se rok 2010 s rokem předcházejícím.
26. 1. 2011

eNeschopenka odzkoušena - od lékaře až po vyplacení dávek

ČSSZ v těchto dnech úspěšně završila "ostré" pilotní testování projektu eNeschopenka. Aplikace slouží k vedení evidence práceneschopných klientů. Její praktické využití výrazně usnadní práci lékařům, samotná práce s aplikací je jednoduchá.
25. 1. 2011

ČSSZ varuje před podvodníky: Případné přeplatky dávek se nikdy nevybírají osobně

V Praze byl zaznamenán případ, kdy se zatím neznámý muž vydával za zástupce oddělení důchodového pojištění jednoho z územních pracovišť PSSZ.
20. 1. 2011

Více než 63 tisíc dotazů vyřídilo za rok své činnosti call centrum nemocenského pojištění

Dotazy veřejnosti z celé České republiky na řešení konkrétních záležitostí týkajících se zpracování a výplaty dávek nemocenského pojištění, obecné dotazy, ale i urgence.
19. 1. 2011

ČSSZ navštívil po třech letech parlamentní výbor pro sociální politiku

Seznámit se se současným chodem České správy sociálního zabezpečení se dnes přišlo 12 členů Výboru pro sociální politiku Poslanecké snemovny parlamentu ČR.
17. 1. 2011

Změny v promíjení penále v roce 2011

V řízení o promíjení penále nebude takzvaný „Přechodný rámec“ prodloužen, což znamená, že při rozhodování o promíjení penále nebude nadále využitelná možnost promíjení penále dle rozhodnutí Evropské komise číslo N 236/2009.
12. 1. 2011

Celkem 411 lidí by mělo v letošním roce oslavit sté narozeniny

Celkem 411 důchodců narozených v roce 1911 eviduje v lednu Česká správa sociálního zabezpečení. Z tohoto počtu je 341 žen a 70 mužů. Pro srovnání: ve stejném období vloni evidovala ČSSZ celkem 430 stoletých důchodců a v roce 2009 jich bylo 345.
5. 1. 2011

ČSSZ: Jak žádat o důchod v roce 2011

Všechny žádosti o důchod sepisuje okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místa hlášeného pobytu v České republice, jde-li o cizince. Žádost o důchod je možné sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.
4. 1. 2011

ČSSZ vydala leták pro lékaře k eNeschopence

Podpořit elektronickou komunikaci s lékaři a zdravotnickými zařízeními má za cíl nová služba, kterou nabízí ČSSZ v pilotním projektu e - Podání Hlášení pracovní neschopnosti – eNeschopenky.