Zaměstnanci ČSSZ úspěšně ukončili 8. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Praha 13. 10. 2010

Dvacet osm zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení ukončilo již 8. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V pátek 8. října 2010 proběhlo v historických prostorách Karolina slavnostní vyřazení proděkankou Právnické fakulty pro celoživotní vzdělávání doc. JUDr. Hanou Markovou, CSc. Promoce se zúčastnila ústřední ředitelka ČSSZ JUDr. Božena Michálková a ředitelka personálního odboru ČSSZ PaedDr. Miluše Hájková.

ČSSZ jako významný zaměstnavatel považuje za jeden z důležitých faktorů personální práce profesní rozvoj svých zaměstnanců. Specializační kurzy se tak staly již dobrou a nezbytnou tradicí. „S radostí sleduji slavností akt Vašeho úspěšného zakončení dvousemestrálního studia specializačního kurzu z oblasti sociálního zabezpečení. Chci Vám všem vzdát respekt nad Vaším vynaloženým studijním úsilím v nelehkých pracovních podmínkách, kdy jste museli hledat drahocenný čas pro zpracování závěrečné práce a přípravu na závěrečné zkoušky. Tím více oceňuji některé vysoce nadstandardní úrovně předložených prací, ve kterých byla výjimečným způsobem skloubena právní teorie s praktickým výkonem právní discipliny. Z vašich hodnocení specializačního kurzu se zároveň ujišťuji v přesvědčení, že jsme zvolili správnou cestu prohlubování kvalifikace a erudice našich zaměstnanců, která se odrazí i ve spokojenosti našich klientů, občanů,“ uvedla ústřední ředitelka ČSSZ JUDr. Božena Michálková.

Poděkování za vstřícnost, obsahové i organizační zajištění kurzu a dlouholetou podporu si zasloužili také odborní pedagogové i vedení Právnické fakulty UK, bez nichž by se nikdy tak úspěšná spolupráce mezi Českou správou sociálního zabezpečení a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy nemohla podařit.

Během osmi let již ukončilo kurz obhajobou závěrečné práce a složením zkoušky celkem 230 zaměstnanců.

Fotografie z ukončení specializačního kurzu si můžete prohlédnout zde.