V prvním čtvrtletí výrazně ubylo dočasných pracovních neschopností, lidé však stonali déle

Praha 4. 5. 2010

Celkem 374 315 ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) evidovala v 1. čtvrtletí roku 2010 Česká správa sociálního zabezpečení. To je o 21,2 % ukončených DPN méně než za první tři měsíce minulého roku. Tehdy se jednalo celkem o 475 250 ukončených dočasných pracovních neschopností. Největší pokles počtu ukončených případů DPN byl v Plzeňském kraji. Oproti 1. čtvrtletí roku 2009 se jejich počet snížil o 9 892 případů, což představuje 31 %. Naopak počet ukončených případů DPN se zvýšil v Praze - o 6 335, to je o 16 %. Je to dáno tím, že v Praze je velká koncentrace zdravotnických zařízení, jejichž služby využívají pojištěnci i z jiných krajů. Podle  nastaveného způsobu evidence jsou případy DPN těchto pojištěnců započítávány do kraje, v němž je sídlo lékaře, který vystavil Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.

V letošním prvním čtvrtletí také meziročně ubylo prostonaných dnů. Celkem jich bylo 17 286 196. To je o 19,93 % méně než ve stejném období roku 2009, kdy ČSSZ evidovala celkem 21 590 027 prostonaných dnů. K největšímu meziročnímu poklesu došlo v Karlovarském kraji. Počet prostonaných dnů zde klesl o 215 758 dnů, což představuje 33 %.

Naopak vzrostla průměrná délka trvání jednoho případu DPN. Průměrná doba trvání jednoho případu DPN v 1. čtvrtletí 2010 byla 46,18 dne, což je o 0,75 dne více než ve stejném období loňského roku, kdy činila 45,43 dne. Nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu DPN – 57,30 dne - byla ve Zlínském kraji, naopak nejkratší v Praze, a to 36,05 dne.

Průměrně déle byli v 1. čtvrtletí 2010 nemocní muži – 46,38 dne, u žen jeden případ DPN trval přibližně 45,98 dne. Nejdelší průměrnou dobu jedné DPN u žen vykázala věková skupina od 50 do 59 let (56,03 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (73,75 dne). Naopak nejkratší dobu byly průměrně nemocné osoby ve věkové skupině do 20 let (muži 20,26 dne, ženy 24,81 dne).

Nejčastěji lidé v 1. čtvrtletí 2010 stonali s nemocemi dýchací soustavy. Celkem ČSSZ evidovala kvůli tomuto onemocnění 141 740 ukončených případů DPN, 2 545 637 prostonaných dnů a jedna průměrná DPN trvala 17,96 dne. Mezi nemoci dýchací soustavy patří i akutní infekce dýchacích cest – ty v prvním čtvrtletí letošního roku znamenaly 112 936 případů ukončených DPN, 1 866 767 prostonaných dnů a průměrně jedna taková DPN trvala 16,53 dne. Dále sem patří také chřipka. V 1. čtvrtletí 2010 si vyžádala celkem 20 738 ukončených DPN, 333 766 prostonaných dnů a průměrně trvala 16,09 dne.

Mezi časté důvody DPN patřila také onemocnění pohybové soustavy (72 630 DPN) a z toho nemoci páteře (50 218 DPN,  3 390 902 prostonaných dnů a průměrně jedna DPN trvala 67,52  dnů).

Srovnání základních ukazatelů pracovní neschopnosti (leden – březen 2009 a 2010)

Region

Ukončené případy DPN

Prostonané dny

Průměrná délka trvání 1 PN

2009

2010

Rozdíl

2009

2010

Rozdíl

2009

2010

Rozdíl

Jihočeský

32 717

24 776

-7941

1 543 299

1 179 456

-363 843

47,17

47,60

0,43

Jihomoravský

34 661

25 977

-8684

1 722 584

1 339 200

-383 384

49,70

51,55

1,86

Karlovarský

14 760

10 299

-4461

662 669

446 911

-215 758

44,90

43,39

-1,50

Královéhradecký

27 544

20 359

-7185

1 230 277

920 414

-309 863

44,67

45,21

0,54

Liberecký

21 439

16 502

-4937

969 852

785 235

-184 617

45,24

47,58

2,35

Moravskoslezský

55 840

45 030

-10810

3 177 257

2 317 412

-859 845

56,90

51,46

-5,44

MSSZ Brno

22 733

16 630

-6103

928 026

703 483

-224 543

40,82

42,30

1,48

Olomoucký

29 484

21 286

-8198

1 539 241

1 115 138

-424 103

52,21

52,39

0,18

Pardubický

24 479

18 138

-6341

1 086 355

812 508

-273 847

44,38

44,80

0,42

Plzeňský

32 143

22 251

-9892

1 338 004

983 753

-354 251

41,63

44,21

2,59

PSSZ Praha

39 034

45 369

6335

1 045 250

1 635 326

590 076

26,78

36,05

9,27

Středočeský

57 280

41 911

-15369

2 276 628

1 750 154

-526 474

39,75

41,76

2,01

Ústecký

32 820

26 103

-6717

1 550 128

1 210 308

-339 820

47,23

46,37

-0,86

Vysočina

23 084

18 188

-4896

1 045 573

855 199

-190 374

45,29

47,02

1,73

Zlínský

27 232

21 496

-5736

1 474 884

1 231 699

-243 185

54,16

57,30

3,14

Celkem ČR

475 250

374 315

-100935

21 590 027

17 286 196

-4 303 831

45,43

46,18

0,75