Pracovních neschopností je méně, lidé jsou také kratší dobu doma

Praha 27. 10. 2010

Celkem 998 073 ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) evidovala za období od ledna do konce září 2010 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). To je téměř o 12,5 % ukončených DPN méně než ve stejném období minulého roku. Tehdy se jednalo o 1 140 260 případů DPN. K poklesu přitom došlo ve všech krajích ČR - nejvíce v kraji Olomouckém. Oproti roku 2009 se zde počet DPN snížil o 16 %, což představuje úbytek o 10 516 případů.

V období od ledna do září 2010 také meziročně ubylo prostonaných dnů. Celkem jich bylo 47 786 947, což je téměř o 17 % méně než ve stejném období roku 2009, kdy ČSSZ evidovala celkem 57 534 313 prostonaných dnů. Největší meziroční pokles zaznamenal Karlovarský kraj, kde počet prostonaných dnů klesl o 23,7 %, tj. o 386 524 dnů.

Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti se též zkrátila. Za třičtvrtě roku činila 47,88 dne, což je o 2,58 dne méně než ve stejném období loňského roku, kdy činila 50,46 dne. Nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu DPN – 58,83 dne - byla ve Zlínském kraji, naopak nejkratší zůstává v Praze – 38,38 dne, a to i přesto, že se mírně zvýšila – o 1,08 dne oproti loňskému roku.

Průměrná doba trvání jednoho případu DPN se u mužů a žen mírně lišila – u žen trvala 48,94 dne a u mužů 46,78 dne. Nejdelší průměrnou dobu jedné DPN u žen vykázala věková skupina od 50 do 59 let (61,02 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (78,46 dne). Naopak nejkratší dobu byly průměrně nemocné osoby ve věkové skupině do 20 let (muži 17,68 dne, ženy 23,91 dne).

Nejčastěji lidé stonali s nemocemi dýchací soustavy. ČSSZ evidovala kvůli tomuto onemocnění celkem 303 070 ukončených případů DPN a 5 274 133 prostonaných dnů. Nemoci dýchací soustavy jsou také nejčastější příčinou vzniku dočasné pracovní neschopnosti, ale zároveň mají nejkratší průběh. Průměrně jedna DPN zapříčiněná touto diagnózou trvala ve třetím čtvrtletí 2010 celkem 17,40 dne. Nejvíce bylo akutních infekcí dýchacích cest – ty představovaly 247 498 případů ukončených DPN, 3 853 924 prostonaných dnů a průměrně jedna taková DPN trvala 15,57 dne. Dále sem patří také chřipka. Ta si vyžádala celkem 35 365 ukončených DPN, 543 297 prostonaných dnů a průměrně trvala 15,36 dne.

Mezi další časté důvody DPN patřila také onemocnění pohybové soustavy. Tato diagnóza zapříčinila 202 621 případů DPN (z toho nemoci páteře – 136 988 DPN) a 14 046 142 prostonaných dnů. Průměrná doba trvaní jedné DPN (69,32 dnů) výrazně přesahovala celkový průměr.

Srovnání základních ukazatelů dočasné pracovní neschopnosti

(leden – září 2009 a 2010)

Region

Ukončené případy DPN

Prostonané dny

Průměrná délka trvání 1 DPN

2009

2010

Rozdíl

2009

2010

Rozdíl

2009

2010

Rozdíl

Jihočeský

73 789

67 440

-6 349

3 904 591

3 336 220

-568 371

52,92

49,47

-3,45

Jihomoravský

78 199

66 292

-11 907

4 370 516

3 565 405

-805 111

55,89

53,78

-2,11

Karlovarský

34 345

29 072

-5 273

1 627 595

1 241 071

-386 524

47,39

42,69

-4,70

Královéhradecký

62 037

54 880

-7 157

3 083 584

2 568 708

-514 876

49,71

46,81

-2,90

Liberecký

51 295

44 505

-6 790

2 724 445

2 196 970

-527 475

53,11

49,36

-3,75

Moravskoslezský

129 358

117 656

-11 702

7 669 122

6 268 696

-1 400 426

59,29

53,28

-6,01

Brno/MSSZ

49 326

42 627

-6 699

2 263 101

1 940 040

-323 061

45,88

45,51

-0,37

Olomoucký

65 873

55 357

-10 516

3 847 568

3 024 280

-823 288

58,41

54,63

-3,78

Pardubický

56 193

48 988

-7 205

2 783 490

2 240 648

-542 842

49,53

45,74

-3,80

Plzeňský

70 631

60 403

-10 228

3 274 596

2 727 344

-547 252

46,36

45,15

-1,21

Praha/PSSZ

138 990

124 126

-14 864

5 184 591

4 764 481

-420 110

37,30

38,38

1,08

Středočeský

128 983

111 872

-17 111

5 746 338

4 916 583

-829 755

44,55

43,95

-0,60

Ústecký

82 622

70 728

-11 894

4 335 602

3 370 931

-964 671

52,48

47,66

-4,81

Vysočina

54 512

48 718

-5 794

2 761 468

2 365 899

-395 569

50,66

48,56

-2,09

Zlínský

64 107

55 409

-8 698

3 957 706

3 259 671

-698 035

61,74

58,83

-2,91

Celkem ČR

1 140 260

998 073

-142187

57 534 313

47 786 947

-9 747 366

50,46

47,88

-2,58