Nová pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení v EU

Praha 30. 4. 2010

Od 1. května 2010 vstupují v účinnost nová pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení migrujících pracovníků a jejich rodin v rámci EU -  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009,  kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004 (http://www.mpsv.cz/cs/532).

Nahradí dosud platná nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a jeho prováděcí nařízení č. 574/72. Nová nařízení budou aplikovat všechny státy EU s výjimkou Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska, které se připojí s určitým zpožděním (Švýcarsko zřejmě do léta 2010, ostatní státy v r. 2011).

Tato nařízení jsou postavena na stejných principech jako nařízení stará, ale zahrnují některé nové prvky jak z hlediska věcného, tak i osobního rozsahu a z hlediska provádění. Podstatnou změnou je i připravovaný přechod na elektronickou výměnu dat mezi institucemi, který by měl být ukončen v r. 2012. Do té doby spolu státy budou komunikovat pomocí papírových E-formulářů jako je tomu nyní.