MPSV: OSSZ budou pokračovat v přerušených řízeních o vracení pojistného na sociální zabezpečení

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu (NSS) a dopadem na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) se dnes zabývali experti na MPSV. Jednání se konalo pod vedením ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky s cílem: Informovat o stanovisku ministerstva a dohodnout další postup v souvislosti se žádostmi o vracení pojistného.

Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) až dosud řízení, která se týkala vracení pojistného na sociální zabezpečení za 1. pololetí 2007, přerušovaly. Čekaly na rozsudek NSS v souvislosti s kasační stížností ČSSZ. Padl 25. února 2010. Zjednodušeně řečeno znamenal, že zaměstnavatelé měli i v 1. pololetí 2007 povinnost platit tzv. sociální pojištění a vyměřovací základ nutný pro stanovení jeho výše bylo možné odvodit ze zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka k tomu řekl: „Rozsudek Nejvyššího správního soudu jsme vzali s uspokojením na vědomí. Nyní se snažíme vše co nejdřív vyřešit a seznámit veřejnost s dalším postupem.“

OSSZ nyní budou pokračovat v přerušených řízeních o vracení pojistného na sociální zabezpečení. Budou je zamítat. Vycházet přitom budou z rozsudku NSS, z kterého mimo jiné vyplývá, že se o přeplatek na pojistném nejedná a žádosti zaměstnavatelů je tedy třeba považovat za nedůvodné. Pokud firmy nebudou s rozhodnutím OSSZ souhlasit, budou se moci odvolat k ČSSZ, případně podat žalobu ke krajskému soudu.

„Uvítali bychom, kdyby zaměstnavatelé vzali žádosti sami zpět“, dodal Petr Šimerka,Výhodné je to pro obě strany. Zaměstnavatelé ušetří na nákladech a OSSZ ubude administrativa.“ I tuto žádost tlumočil ministr práce na dnešním jednání. Kromě expertů z MPSV, Ministerstva financí (MF) a ČSSZ se ho zúčastnil také ministr a předseda Legislativní rady vlády Pavel Zářecký, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu obchodu ČR Petr Hrubý, člen představenstva Hospodářské komory ČR Stanislav Sedláček a čelní představitelé Komory daňových poradců ČR.

K 26. únoru 2010 obdržely OSSZ celkem 7 108 žádostí o vracení pojistného na sociální zabezpečení. Zaměstnavatelé chtěli celkem vrátit cca 17,3 mld. Kč. Nejvíc o vracení sociálního pojištění za 1. pololetí 2007 žádaly firmy v Brně (1 285 žádostí za celkem cca 2,7 mld. Kč) a v Praze (1 282 žádostí za celkem cca 5,3 mld. Kč). Naopak nejméně žádostí přišlo ve středních Čechách (457 v celkové částce cca 1,3 mld. Kč)

 

Štěpánka Filipová
vedoucí oddělení styků s veřejností MPSV a tisková mluvčí

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 
tel.: 221 922 809
e-mail: stepanka.filipova@mpsv.cz
www.mpsv.cz