MPSV: Ministři podepsali Smlouvu o sociálním zabezpečení

Praha 9. 6. 2010  

Česká republika uzavřela další Smlouvu o sociálním zabezpečenítzv. třetí zemí. V rámci oficiální návštěvy viceprezidenta a předsedy Senátu Indické republiky M. Hamída Ansárího s delegací v České republice smlouvu 8. června 2010 podepsali ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka a Sachin Pilot, státní ministr pro komunikační a informační technologii Indické republiky.

Indie je pro Českou republiku významným hospodářským partnerem a vztahy obou zemí se rozvíjí. To s sebou přináší i rostoucí migraci, zejména pracovníků. Dle smlouvy bude každý ze smluvních států poskytovat důchod odpovídající době pojištění získané podle jeho právních předpisů.

Smlouva upravuje pravidla pro určení státu pojištění a oblast důchodů z něho odvozovaných. Zaručuje rovné zacházení, sčítání pojistných dob pro nárok na dávky, výplatu dávek do druhého smluvního státu a pravidla určení jednoho příslušného právního řádu, která vylučují možnost dvojího pojištění.

Indická delegace přiletěla do České republiky 6. června a setrvá zde až do 9. června 2010. Kromě Smlouvy o sociálním zabezpečení čeští a indičtí představitelé podepsali Dohodu o hospodářské spolupráci a Protokol o změně Dohody o podpoře a ochraně investic. Delegace se mimo jiné setkala s prezidentem Václavem Klausem, předsedou Vlády Janem Fischerem nebo předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou.

Smlouvu o sociálním zabezpečení podepsala Česká republika vyjma evropských států například už se Sýrií (více na http://www.mpsv.cz/files/clanky/8523/29032010a.pdf.), Chile, Japonskem, Korejskou republikou, Kanadou, Spojenými státy a Tureckem.

Štěpánka Filipová
vedoucí oddělení styků s veřejností MPSV a tisková mluvčí

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 
tel.: 221 922 809
e-mail: stepanka.filipova@mpsv.cz
http://www.mpsv.cz

 

ČSSZ informuje:

Dokument zatím nevstoupil v platnost. V obou státech probíhá ratifikační proces, který dosud nebyl ukončen. Parlamenty obou států musí podepsanou smlouvu  ještě schválit. 

Smlouva bude upravovat pouze oblast dávek důchodového pojištění a stanoví pravidla pro posuzování příslušnosti k právním předpisům, která vyloučí možnost dvojího pojištění. Zaručí dále rovné nakládání s osobami krytými Smlouvou, umožní sčítat doby pojištění pro účely získání nároku na důchod a následně vyplácet přiznaný důchod do ciziny.