MPSV: Jaromír Drábek do funkce uvedl nového ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna

Praha 1. 11. 2010                                                

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek dnes do funkce uvedl nově jmenovaného ústředního ředitele České správy sociálního zabezpečení doc. JUDr. Viléma Kahouna, Ph.D., dosavadního ředitele pracoviště České správy sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích a bývalého ředitele Krajské správy sociálního zabezpečení pro Jihočeský kraj. Při výběru nového ústředního ředitele hrály roli podle ministra Drábka zejména jeho profesní zkušenosti a detailní znalost obsáhlé agendy ČSSZ. Jaromír Drábek jej do funkce uvádí se čtyřmi základními prioritami, které by měly napravit dnešní stav v některých agendách:

 

  1. Ve velmi krátké době by mělo dojít ke stabilizaci situace ve správních agendách a vydávání rozhodnutí ČSSZ ve správní lhůtě.
  2. Uspíšit by se měla vydávání rozhodnutí o přiznání důchodů, a to jak invalidních tak i starobních, aby nebyly lhůty čekání na vyřízení žádosti v některých případech až několikaměsíční (výjimkou jsou komplikované žádosti například s nutným započítáním let odpracovaných v zahraničí apod.).
  3. ČSSZ zajišťuje velmi důsledně průběžné kontroly zaměřující se na formální dodržování předpisů, nutné je ale nad rámec toho zvýšit také  počet kontrol prováděných v terénu, posílit věcnou stránku kontrol a hodnocení skutečného stavu pracovních smluv a počtu zaměstnanců (průběžná kontrola zaměřující se na obsah smluv neodhalí porušení zákona: zaměstnanec má sice pracovní smlouvu, ale není firmou na ČSSZ nahlášen, neodvádí se odvody a zaměstnanec nemá nárok na nemocenskou v době pracovní neschopnosti, odpracované roky se mu nezapočítávají do důchodu apod.).
  4. I při velmi vysoké profesionalitě zaměstnanců ČSSZ není v některých případech dodržován klientský přístup vůči občanovi, jinými slovy je nutné ctít, že „úředník je zde pro občana a nikoli naopak“.

Nový ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun za svoji hlavní prioritu při jmenování do funkce označil především stabilizaci procesů tak, aby organizace fungovala maximálně efektivně a dynamicky. „Mojí úlohou bude zajistit, aby Česká správa sociálního zabezpečení plnila řádně a včas své úkoly a poslání. Oblast sociálního zabezpečení se týká všech občanů. To se promítne především do stabilizace organizace ve změněných ekonomických podmínkách i do formulace prioritních strategických úkolů a cílů ČSSZ pro příští období. ČSSZ nadále bude posilovat orientaci na kvalitní, rychlé a moderním způsobem prováděné služby veřejnosti, které jsou znakem kvalitní organizace,“ uvedl nový ústřední ředitel.

 

Viktorie Plívová
tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení  MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
tel.: 221 922 809
e-mail: viktorie.plivova@mpsv.cz
www.mpsv.cz

 

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek dnes do funkce uvedl nově jmenovaného ústředního ředitele ČSSZ doc. JUDr. Viléma Kahouna, Ph.D.

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek dnes do funkce uvedl nově jmenovaného ústředního ředitele ČSSZ doc. JUDr. Viléma Kahouna, Ph.D.