Méně a také kratší dobu stonali lidé v prvním pololetí 2010

4. 8. 2010

Celkem 726 205 ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) evidovala za 1. pololetí roku 2010 Česká správa sociálního zabezpečení. To je téměř o 15 % ukončených DPN méně než v prvním pololetí minulého roku. Tehdy se jednalo o 852 458 případů DPN. K poklesu přitom došlo ve všech krajích ČR - nejvíce v kraji Karlovarském. Oproti 1. pololetí roku 2009 se zde počet DPN snížil o 19,4 %, což představuje méně o 4 914 případů.

V letošním prvním pololetí také meziročně ubylo prostonaných dnů. Celkem jich bylo 34 160 337, což je o 18,2 % méně než ve stejném období roku 2009, kdy ČSSZ evidovala celkem 41 750 769 prostonaných dnů. Největší meziroční pokles zaznamenal opět Karlovarský kraj, kde počet prostonaných dnů klesl o 25,7 %, tj. o 303 584 dnů.

Zkrátila se také průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti. Průměrná doba trvání jednoho případu DPN v 1. pololetí 2010 byla 47,04 dne, což je o 1,94 dne méně než ve stejném období loňského roku, kdy činila 48,98 dne. Nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu DPN – 58,08 dne - byla ve Zlínském kraji, naopak nejkratší zůstává v Praze - 37,10 dne, a to i přesto, že se průměrná doba trvání jednoho případu DPN v Praze mírně zvýšila –  o 1,16 dne oproti loňskému roku.

Průměrná doba trvání jednoho případu DPN se u mužů a žen nelišila - trvala 47 dní. Z hlediska věku byly mezi oběma pohlavími již patrné rozdíly. Nejdelší průměrnou dobu jedné DPN u žen vykázala věková skupina od 50 do 59 let (58,05 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (76,88 dne). Naopak nejkratší dobu byly průměrně nemocné osoby ve věkové skupině do 20 let (muži 18,63 dne, ženy 24,82 dne).

Nejčastěji lidé stonali s nemocemi dýchací soustavy. ČSSZ evidovala kvůli tomuto onemocnění celkem 239 377 ukončených případů DPN a 4 220 016 prostonaných dnů. Nemoci dýchací soustavy jsou nejčastější příčinou vzniku dočasné pracovní neschopnosti, ale zároveň mají nejkratší průběh. Průměrně jedna DPN zapříčiněná touto diagnózou trvala v 1. poletí 2010 celkem 17,63 dne. Mezi nemoci dýchací soustavy patří i akutní infekce dýchacích cest – ty v 1. pololetí letošního roku znamenaly 194 645 případů ukončených DPN, 3 102 550 prostonaných dnů a průměrně jedna taková DPN trvala 15,94 dne. Dále sem patří také chřipka. Ta si vyžádala celkem 29 605 ukončených DPN, 464 579 prostonaných dnů a průměrně trvala 15,69 dne.

Mezi časté důvody DPN patřila také onemocnění pohybové soustavy. Tato diagnóza zapříčinila 144 407 případů DPN (z toho nemoci páteře - 98 120 DPN) a 10 101 762 prostonaných dnů. Průměrná doba trvaní jedné DPN (69,95 dnů) výrazně přesahovala celkový průměr.

Srovnání základních ukazatelů pracovní neschopnosti (leden – červen 2009 a 2010)

Region

Ukončené případy DPN

Prostonané dny

Průměrná délka trvání
1 DPN

2009

2010

Rozdíl

2009

2010

Rozdíl

2009

2010

Rozdíl

Jihočeský

55 666

47 980

-7 686

2 842 021

2 351 014

-491 007

51,05

49,00

-2,06

Jihomoravský

59 925

49 022

-10 903

3 252 376

2 592 926

-659 450

54,27

52,89

-1,38

Karlovarský

25 404

20 485

-4 919

1 181 966

878 382

-303 584

46,53

42,88

-3,65

Královéhradecký

47 005

39 954

-7 051

2 263 394

1 823 863

-439 531

48,15

45,65

-2,50

Liberecký

38 444

31 930

-6 514

1 963 976

1 529 646

-434 330

51,09

47,91

-3,18

Moravskoslezský

97 307

85 900

-11 407

5 707 392

4 531 357

-1 176 035

58,65

52,75

-5,90

Brno/MSSZ

37 680

31 606

-6 074

1 662 090

1 398 787

-263 303

44,11

44,26

0,15

Olomoucký

50 151

40 723

-9 428

2 815 781

2 188 959

-626 822

56,15

53,75

-2,39

Pardubický

42 177

35 534

-6 643

2 017 749

1 616 578

-401 171

47,84

45,49

-2,35

Plzeňský

53 672

43 662

-10 010

2 391 920

1 939 365

-452 555

44,57

44,42

-0,15

Praha/PSSZ

96 685

90 167

-6 518

3 474 804

3 344 821

-129 983

35,94

37,10

1,16

Středočeský

97 095

81 484

-15 611

4 157 611

3 493 713

-663 898

42,82

42,88

0,06

Ústecký

61 371

50 887

-10 484

3 132 419

2 395 092

-737 327

51,04

47,07

-3,97

Vysočina

41 485

36 048

-5 437

2 026 735

1 704 704

-322 031

48,85

47,29

-1,56

Zlínský

48 391

40 823

-7 568

2 860 535

2 371 130

-489 405

59,11

58,08

-1,03

Celkem ČR

852 458

726 205

-126 253

41 750 769

34 160 337

-7 590 432

48,98

47,04

-1,94