Druhý česko-rakouský konzultační den k důchodům potvrdil zájem klientů

19. 11. 2010

Důchodový věk, průběh pojištění na území obou států a podání žádosti o důchod. O tato témata se nejčastěji zajímali lidé, kteří využili druhého česko-rakouského poradenského dne, který se konal 16. listopadu 2010 ve Znojmě. V prostorách Okresní správy sociálního zabezpečení Znojmo jej uspořádala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci s  rakouským nositelem pojištění Pensionsversicherungsanstalt (PV) za přispění Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA).

Cílem česko-rakouského poradenského dne bylo informovat klienty, kteří získali doby pojištění v České republice a Rakousku, o tom, jaké jsou podmínky nároku na důchod v obou státech v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004. Dále pak praktické rady, jak mají postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady k tomu potřebují a další užitečné informace.

Zájemci se mohli předem objednat na konkrétní hodinu, kdy se jim věnovali odborníci na důchody z České republiky i Rakouska. Tým tvořili vždy dva lidé – český a rakouský odborník. K dispozici byl tlumočník a z české strany také právník pro zvlášť komplikované případy. Jedna konzultace trvala zpravidla dvacet minut a byla samozřejmě bezplatná. Všichni objednaní klienti zároveň obdrželi od českých pracovníků informace o nárokových podkladech, které se nachází v evidenci ČSSZ, a informační materiály. Informace dostali objednaní pojištěnci i ti, kteří přišli bez ohlášení. Experti poskytli zájemcům během 1 dne celkem 88 konzultací.

O akci informovaly dvojjazyčné plakáty na OSSZ a obecních úřadech v příhraničí, na úřadech práce a územních pracovištích Všeobecné zdravotní pojišťovny, stejně tak i regionální média. Konzultační dny se setkaly s mimořádným zájmem, zejména na Znojemsku je mnoho lidí, kteří denně dojíždějí za prací do Rakouska.

Závěrečné jednání zástupců ČSSZ, PV a SVA k hodnocení dosavadní spolupráce během pořádání česko-rakouských konzultačních dnů potvrdilo, že společné konzultace jsou velmi přínosné. Dohodli se proto na uspořádání dalšího společného konzultačního dne v roce 2011, a to ve Vídni. Podrobnější informace budou včas zveřejněny.

Druhý česko-rakouský konzultační den k důchodům potvrdil zájem klientů

Konzultace s odborníky probíhaly individuálně a poskytovaly zájemcům dostatek času na dotazy.