ČSSZ připomíná klientům změny termínů výplaty důchodů v červenci

Praha 22. 6. 2010

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) oznamuje svým klientům, že v červenci dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů. Mění se kvůli státním svátkům, které stanovuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích.

Změna se týká následujících výplatních termínů:

Důchody splatné:

      Budou v červenci splatné:

2. 7. 2010

      1. 7. 2010

4. 7. 2010

      2. 7. 2010

6. 7. 2010

      7. 7. 2010

Výše uvedená změna výplatních termínů se týká pouze dávek důchodového pojištění, tedy důchodů starobních, invalidních a pozůstalostních.

V každém kalendářním měsíci je celkem 13 výplatních termínů důchodů. Od 2. do 24. dne v měsíci vždy v sudé dny, a také 15. den v měsíci, kdy je důchod zasílán pojištěncům do ústavů sociální péče.

ČSSZ pravidelně vždy na přelomu roku klienty o změnách termínů výplaty důchodů informuje – více  o změnách v roce 2010 viz: http://www.cssz.cz/cz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2010/2010-01-20-zmena-terminu-vyplaty-duchodu-v-roce-2010.htm.