ČSSZ připomíná klientům změnu termínu výplaty důchodů na přelomu roku

Praha 17. 12. 2010

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) oznamuje svým klientům, že dojde ke změně výplatního termínu důchodů. Mění se kvůli vánočním svátkům podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích.

Změna se týká následujícího výplatního termínu:

Důchod splatný:

Bude v prosinci splatný:

24. 12. 2010

23. 12. 2010

Výše uvedená změna výplatního termínů se týká pouze dávek důchodového pojištění, tedy důchodů starobních, invalidních a pozůstalostních.

 

Změna termínu bezhotovostní výplaty důchodů počátkem ledna 2011

Klienti České správy sociálního zabezpečení, kteří dostávají výplatu důchodu bezhotovostně na své účty vždy 2. a 4. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech výjimečně až ve dnech 4. – 5. ledna 2011.

Klienti, kteří dostávají důchody na účet vždy 6. den v měsíci již obdrží lednovou splátku v řádném termínu.

Jde o mimořádné opatření související s tím, že finanční prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2011 může Česká správa sociálního zabezpečení čerpat až dnem 3. 1. 2011.

V dalších měsících již bude ČSSZ zajišťovat výplatu důchodů běžným způsobem a klienti s výplatním termínem stanoveným na 2. den v měsíci budou mít nejpozději tento den výplatu důchodu na svých osobních účtech.

V každém kalendářním měsíci je celkem 13 výplatních termínů důchodů. Od 2. do 24. dne v měsíci vždy v sudé dny, a také 15. den v měsíci, kdy je důchod zasílán pojištěncům do ústavů sociální péče.

 

 Mgr. Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ, e-mail: pavel.gejdos@cssz.cz