MPSV: Ministři práce a sociálních věcí České republiky a Sýrie podepsali smlouvu o sociálním zabezpečení

Syrská delegace v čele s ministryní sociálních věcí a práce Dialou Al Haj Aref byla od 24. do 27. března 2010 na návštěvě České republiky. Ministryně se setkala se svým českým protějškem Petrem Šimerkou především kvůli podpisu Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení. Jde o první takovou smlouvu, kterou Česká republika vyjednala s arabskou zemí. Oficiální úprava vztahů mezi zeměmi se týká cca 350 českých občanů, kteří pracují a žijí v Sýrii, a přibližně stejného počtu Syřanů v České republice.

Česko-syrská smlouva je právním dokumentem, který respektuje uznané principy sociálního zabezpečení v mezinárodní oblasti. Pro občany obou zemí zaručuje rovnost v jednání, sčítání pojistných dob pro nárok na dávky, výplatu dávek do druhého smluvního státu a dodržování jednoho právního řádu, který vylučuje možnost dvojího pojištění.

Podle vnitrostátních předpisů lidé, kteří pracovali v České republice nebo v Sýrii více let, nárok na důchod často neměli, protože nesplňovali potřebnou dobu pojištění (v ČR 25 resp. 35 let). Bilaterální smlouva umožní to, aby dostávali tzv. dílčí důchod. V praxi to znamená, že se doby pojištění budou sčítat s tím, že každá země  bude následně poskytovat důchod odpovídající době pojištění získané podle vlastních předpisů. Podobnou dvojstrannou smlouvu má České republika vyjma evropských států například s Chile, Japonskem, Korejskou republikou, Kanadou, Spojenými státy a Tureckem.

Ministři také diskutovali o zkušenostech s přechodem od centrálně plánované ekonomiky k tržnímu hospodářství a otázkách sociální ochrany. Kromě toho v pátek navštívili Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově. Syrská ministryně se dále setkala se zástupci nevládních neziskových organizací a byla přijata v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a na Ministerstvu zahraničních věcí.

 

Štěpánka Filipová
vedoucí oddělení styků s veřejností MPSV a tisková mluvčí

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 
tel.: 221 922 809
e-mail: stepanka.filipova@mpsv.cz
www.mpsv.cz