Celkem 430 lidí by mělo v letošním roce oslavit sté narozeniny

Praha 18. 1. 2010

Celkem 430 důchodců narozených v roce 1910 evidovala v lednu Česká správa sociálního zabezpečení. Z toho bylo 359 žen a 71 mužů. Pro srovnání: ve stejném období vloni evidovala ČSSZ celkem 345 stoletých důchodců a v roce 2008 jich bylo 300.

U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2 000 korun a osobní dopis ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky.

Kromě stoletých důchodců ČSSZ evidovala také celkem 488 starších seniorů, tedy lidí narozených v letech 1902 až 1909 (vloni jich bylo 394,v roce 2008 jich bylo 426).  Převažovaly ženy – bylo jich 410, zatímco mužů bylo 78. Celkem se tedy v lednu 2010 jedná o 918 sto a víceletých občanů.

Nejstarší důchodce v evidenci ČSSZ je muž narozený v roce 1902, zatímco nejstarší žena, které ČSSZ vyplácí důchod, se narodila v roce 1903. Nejvíc sto a víceletých lidí žije v Praze - 157 a v Jihomoravském kraji - 129, naopak nejméně - 10 ­- pak v Karlovarském kraji.

Důchody stoletých občanů se zvyšují pravidelně od roku 1969. Původně se zvyšovaly o 1 000 korun, a to na základě „Zásad pro zvýšení důchodů stoletým občanům“. Od 1. července 2006 se podle novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění důchody stoletým lidem zvyšují o 2 000 korun. Tato částka je přiznávána k procentní výměře důchodu automaticky, důchodci o ni nemusí žádat.

Ke 31. 12. 2009 vyplácela ČSSZ starobní důchody celkem 2 108 368 důchodcům, to je 75,6 % z celkového počtu důchodců. Všech důchodců, tedy lidí pobírajících od ČSSZ důchody starobní, invalidní a pozůstalostní, bylo celkem 2 790 391. 

Počet sto a víceletých starobních důchodců
(stav: leden 2010, zdroj: evidence ČSSZ)

Kraj

Muži

Ženy

Celkem

Hl. m. Praha

29

128

157

Středočeský kraj

5

72

77

Jihočeský kraj

6

38

44

Plzeňský kraj

6

35

41

Karlovarský kraj

1

9

10

Ústecký kraj

8

34

42

Liberecký kraj

4

23

27

Královéhradecký kraj

7

44

51

Pardubický kraj

11

37

48

Vysočina

13

52

65

Jihomoravský kraj

25

104

129

Olomoucký kraj

8

62

70

Zlínský kraj

11

59

70

Moravskoslezský kraj

15

72

87

Celkem

149

769

918

 

Ročník narození

Muži

Ženy

Celkový součet

1902

1

0

1

1903

0

6

6

1904

1

8

9

1905

1

15

16

1906

6

33

39

1907

10

56

66

1908

16

93

109

1909

43

199

242

1910

71

359

430

Celkem

149

769

918