Agenda starobních a invalidních důchodů v Rumburku zůstane, do Děčína se přesouvá jen nemocenské pojištění a OSVČ

Praha/Děčín 21. 12. 2010

Starobní a invalidní důchodci z oblasti Rumburkska a Šluknovského výběžku nebudou muset kvůli vyřizování agendy dojíždět do Děčína. Pobočka Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) Děčín v Rumburku bude pro ně fungovat i nadále. Přesun na OSSZ Děčín od 1. ledna 2011 se týká pouze agend nemocenské pojištění a pojištění OSVČ. Naopak v Rumburku zůstává i lékařská posudková služba.

Jelikož se v průběhu letošního listopadu podařilo vedení OSSZ Děčín dosáhnout od 1. ledna 2011 určitých úsporných opatření v provozu daného pracoviště, bude možné, avšak za podmínek přijetí některých organizačních změn, nadále v nejbližším období v poskytování služeb občanům Šluknovského výběžku v Rumburku pokračovat.

Po projednání s ředitelem OSSZ Děčín i ředitelkou pracoviště ČSSZ v Ústí nad Labem vedení ČSSZ rozhodlo opustit na pracovišti Rumburk zabezpečování klientských služeb v pondělí a ve středu v agendách nemocenskho pojištění a pojištění OSVČ. Protože dlouhodobá praxe ukázala, že všechny úkony v agendách pojištění OSVČ a nemocenského pojištění lze v dnešní době uskutečnit ať už elektronicky nebo poštovním stykem bez osobní návštěvy úřadu, bude možné poskytnout komfortnější službu klientům důchodového pojištění. Podmínky k vyřizování občanů staršího věku či invalidních klientů byly na zmíněném pracovišti zatím nevyhovující, a to především z prostorových důvodů.

Od 1. ledna 2011 budou proto nově sloužit těmto občanům dvě kanceláře, namísto dosavadní jedné místnosti, ve kterých budou v pondělí a ve středu zvlášť agendu starobních důchodů a důchodů invalidních zabezpečovat dvě až tři odborné pracovnice z Děčína. Lze očekávat, že toto opatření bude mít svůj velký význam též v souvislosti s předpokládaným nárůstem žadatelů o důchodové dávky v roce 2011.

Lékařská posudková služba bude nadále, tak jako doposud, trvale dislokována v Rumburku, tj. část zaměstnanců referátu LPS Děčín bude dále sídlit v odloučeném pracovišti.

K usnadnění předávání dokladů klientů agendy nemocenského pojištění a osob samostatně výdělečně činných bude sloužit schránka OSSZ Děčín, která bude od 3. ledna 2011 umístněna v čekárně rumburského pracoviště OSSZ Děčín v objektu Tyršova 979 a její obsah bude každé pondělí a středu odvezen do podatelny OSSZ Děčín.

Kvůli plánovaným změnám se 10. prosince 2010 uskutečnilo v ústředí České správy sociálního zabezpečení jednání, které vyvolal dopis zaslaný vedení ČSSZ zástupci Sdružení pro rozvoj Šluknovska, v němž byly vyjádřeny obavy ve smyslu očekávaného zrušení pracoviště a návrat agend administrovaných v Rumburku do sídla OSSZ Děčín. Jednání se senátorem Ing. Jaroslavem Sykáčkem vedl ústřední ředitel ČSSZ JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., za účasti svého náměstka Ing. Karla Choda, Ing. Zuzany Krupičkové, ředitelky pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem, a Ing. Jiřího Řezáče, ředitele OSSZ Děčín. Úvodem byla shrnuta téměř dvacetiletá historie odloučeného pracoviště v Rumburku a jeho nesporný proklientský přínos pro občany žijící ve Šluknovském výběžku. Ústřední ředitel ČSSZ a jeho náměstek vysvětlili přítomnému senátorovi a současně v jedné osobě starostovi Rumburku a zástupci Sdružení pro rozvoj Šluknovska situaci, která vedla k úvahám o optimalizaci provozu předmětného pracoviště především ve vztahu k restrikcím v rozpočtu provozních a mzdových výdajů ČSSZ v nadcházejících letech.

 

Mgr. Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ, e-mail: pavel.gejdos@cssz.cz