ČSSZ nabízí lékařům novou službu - zapojení do elektronické výměny informací

Praha 19. 10. 2010

Moderní, rychlou a výhodnou službu představuje pro ošetřující lékaře a nemocnice nový projekt České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ): zavedení elektronického hlášení o vzniku, změně režimu a ukončení dočasné pracovní neschopnosti, tzv. e - Podání HPN.

Realizace projektu se dostává do poslední fáze. Aby se na spuštění elektronického hlášení mohli lékaři připravit a zajímat se u svých poskytovatelů softwaru o možnosti úprav pro zasílání vybraných dílů „neschopenky“ elektronicky, oslovila ČSSZ největší výrobce lékařských SW. Požádala je o zapojení do projektu a o spolupráci v průběhu pilotního provozu. Pro softwarové firmy zpřístupnila testovací prostředí, ve kterém lze vyvíjený SW pro komunikaci s ČSSZ ověřovat. ČSSZ nabízí lékařům i vývojářům SW plnou součinnost.

ČSSZ má zájem o to, aby se podpora pro e - Podání HPN stala postupně součástí existujících lékařských a nemocničních softwarových aplikací. V praxi to znamená, že lékaři, kteří budou mít upravené svoje SW, či jiné odborné aplikace, mohou bez problémů začít využívat tuto efektivní službu. Dosud zasílají ošetřující lékaři ČSSZ uvedené hlášení poštou.

Tato elektronická forma komunikace přinese jednoznačně lékařům zjednodušení administrativy. Pro ošetřující lékaře, kteří se k  elektronickému předávání hlášení pracovní neschopnosti, e - Podání HPN, zaregistrují a rozhodnou se je využívat, představuje snížení nákladů i úsporu času na pořízení a zasílání I. a II. dílu Rozhodnutí o DPN a Hlášení ošetřujícího lékaře příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Zapojením co největšího počtu lékařů do elektronické výměny se zrychlí komunikace a následně i vyřizování a poskytování dávek nemocenského pojištění.

Od poloviny října 2010 je možné vyzkoušet příjem elektronických hlášení přímo v pilotním provozu. Zapojit se do něj mohou lékaři, jejichž  aplikační software elektronickou komunikaci bude podporovat.

Bližší informace o celém projektu e - Podání HPN pro vývojáře i ošetřující lékaře jsou k dispozici na webu ČSSZ na adresách: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/druhy-e-podani/ a http://www.cssz.cz/cz/e-podani/druhy-e-podani/e-podani-informace-pro-osetrujici-lekare-sluzba-HPN.