Celkem 300 stoletých lidí dostává důchod od ČSSZ

Praha 5. 10. 2010

Česká správa sociálního zabezpečení evidovala v září 2010 celkem 300 občanů s rokem narození 1910, kterým vyplácí důchod. Ke stým narozeninám se jim důchod zvyšuje o 2 000 Kč. U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2 000 Kč spolu s osobním dopisem ministra práce a sociálních věcí.

Mezi lidmi narozenými v roce 1910 je 251 žen a 49 mužů.

Kromě stoletých důchodců ČSSZ eviduje také 306 starších seniorů – lidí narozených v letech 1903 až 1909. Celkem se tak v září 2010 jednalo o 606 důchodců s rokem narození 1903 až 1910. Převažovaly ženy – bylo jich 512, zatímco mužů bylo 94.

Nejstarší důchodci, kterým ČSSZ vyplácí důchod, jsou ženy narozené v roce 1903, nejstarší muž v evidenci ČSSZ se narodil v roce 1904 a pochází z Moravskoslezského kraje. Nejvíc sto a víceletých lidí žije v Praze (104) v Jihomoravském kraji (87) a v Moravskoslezském kraji (56), naopak nejméně (10) jich žije v kraji Karlovarském.

Důchody stoletých občanů se zvyšují pravidelně od roku 1969. Původně se zvyšovaly o 1 000 Kč, od roku 2006 se podle novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, stoletým lidem zvyšují důchody o 2 000 Kč. Tato částka je přiznávána k procentní výměře důchodu automaticky, aniž by o ni museli důchodci žádat.

ČSSZ vyplácela k 31. 8. 2010 starobní důchody celkem 2 252 909 důchodcům, to je 80 % z celkového počtu všech důchodců. Všech důchodců, tedy lidí pobírajících od ČSSZ důchody starobní, invalidní a pozůstalostní, jsou 2 814 322.

 

Počet sto a víceletých starobních důchodců
(stav: září 2010, zdroj: evidence ČSSZ)

 

Muži

Ženy

Celkem

Hlavní město Praha

21

83

104

Středočeský kraj

3

48

51

Jihočeský kraj

2

27

29

Plzeňský kraj

2

21

23

Karlovarský kraj

1

9

10

Ústecký kraj

5

19

24

Liberecký kraj

3

17

20

Královéhradecký kraj

5

32

37

Pardubický kraj

9

25

34

Vysočina

7

35

42

Jihomoravský kraj

14

73

87

Olomoucký kraj

5

41

46

Zlínský kraj

5

38

43

Moravskoslezský kraj

12

44

56

Celkem

94

512

606

 

Rok narození

Muži

Ženy

Celkem

1903

---

4

4

1904

1

5

6

1905

1

10

11

1906

4

17

21

1907

6

37

43

1908

10

61

71

1909

23

127

150

1910

49

251

300

Celkem

94

512

606