Odborníci ČSSZ budou účastníky semináře informovat o nových postupech a povinnostech

Seminář k problematice posuzování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení u migrujících pracovníků činných v mezinárodní přepravě dle nových koordinačních nařízení EU od 1. 5. 2010

Cílem semináře je seznámení se změnami, k nimž dochází od 1. 5. 2010 v oblasti evropského práva sociálního zabezpečení, a jejich možnými dopady na posouzení, jaké předpisy sociálního zabezpečení se na zaměstnance v mezinárodní přepravě budou od tohoto data vztahovat. Odborníci ČSSZ budou účastníky semináře informovat o nových postupech a povinnostech, která vyplývají ze změny právní úpravy.

Seminář je určen všem zástupcům společností, které podnikají v mezinárodní přepravě. Uskuteční se ve čtvrtek 29. 4. 2010 od 9.00 do 12.00 h v zasedací místnosti ČSSZ (7. patro), Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EHS) č. 883/04 a jeho prováděcího nařízení č. 987/09, které vstupuje v platnost 1. 5. 2010, se mění některá kritéria pro určení příslušnosti k právním předpisům migrujících pracovníků v mezinárodní přepravě. A to tak, že dojde nebo může dojít ke změně státu, jehož předpisy sociálního (a zdravotního) pojištění budou použitelné pro osoby pracující v mezinárodní přepravě. Nově se bude aplikovat ustanovení čl. 13 o souběhu výkonu činností a dále čl. 87(8) nařízení č. 883/04. V důsledku uvedených změn vyplynou pro pracovníky v mezinárodní přepravě a pro jejich zaměstnavatele některé změny a nové povinnosti. Dosud platná nařízení, která obsahovala pro tuto kategorii osob speciální ustanovení, již v novém nařízení obsaženo není.

V případě zájmu zasílejte potvrzení Vaší účasti se jménem konkrétní osoby (osob), její pozicí ve společnosti a kontaktním e-mailem nejpozději do 28. dubna 2010 do 15.00 h na e-mail: sarka.mojziskova(zavináč)cssz.cz.

Informace k problematice určování příslušných právních předpisů v současnosti naleznete zde: http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/urceni-statu-pojisteni/, citované právní předpisy jsou k dispozici zde: http://www.mpsv.cz/cs/532.