Přibylo OSVČ, které si samostatnou výdělečnou činností vydělávají

Praha 1. 2. 2010

Lidí, kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají, bylo ke konci roku 2009 o cca 17,4 tisíce více než ve stejném období roku 2008. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Zatímco k 31. 12. 2008 bylo 938 265 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), ve stejném období roku 2009 jich bylo o 1,85 % více – celkem 955 659. Pojistné na nemocenské pojištění si platilo 141 389 OSVČ – účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná.

Nejvíce OSVČ je evidováno v Praze – 155 271 a v krajích Středočeském – 123 052 a Severomoravském – 87 851. Dobrovolné nemocenské pojištění si platí nejvíce OSVČ ve Středočeském kraji – 19 766.

Pro platbu pojistného na sociální zabezpečení je rozhodující, zda podnikatel vykonává samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) jako hlavní nebo vedlejší. OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní (tedy podnikání je pro ně zpravidla jediný zdroj příjmů), mají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění vždy. A to i v případě, kdy jsou tzv. ve ztrátě.

Minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění u těchto OSVČ činí do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2009 částku 1 720 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného se v měsíci podání Přehledu za rok 2009 změní: pro hlavní SVČ činí 5 889  Kč. Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění z tohoto vyměřovacího základu  činí 1 731 Kč.

U vedlejší výdělečné činnosti (tedy u lidí, kteří jsou například zaměstnáni a vedle toho podnikají) je i nadále účast na důchodovém pojištění závislá na dosažených příjmech po odpočtu výdajů. Pokud daňový základ z této SVČ v roce 2009 dosáhl částky 56 532 (s odečtením 4 711 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc OSVČ nevykonávala činnost nebo v němž měla po celý měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ), nebo se OSVČ přihlásila k účasti na pojištění, má v letošním roce povinnost platit zálohy na důchodové pojištění. Minimální výše těchto měsíčních záloh je 688 do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu za rok 2009. Minimální měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného se v měsíci podání Přehledu za rok 2009 změní: při výkonu vedlejší SVČ činí 2 356 Kč. Minimální záloha na důchodové pojištění z tohoto vyměřovacího základu v měsíci podání Přehledu za rok 2009 a následující měsíce činí 693 Kč.

Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění činí 50 % daňového základu, který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla samostatná výdělečná činnost v roce 2009 vykonávána. Pojistné na důchodové pojištění činí 29,2 % z tohoto vyměřovacího základu.

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolná. Pojistné na nemocenské pojištění se  neplatí společně se zálohou na důchodové pojištění a na výši pojistného nemá vliv příjem dosažený v předcházejícím kalendářním roce. Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Minimální pojistné na nemocenské pojištění u OSVČ vykonávající hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost činí 56 Kč měsíčně.

OSVČ, která alespoň po část roku 2009 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat na předepsaném tiskopise „Přehled o příjmech a výdajích“ příslušné OSSZ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, nejpozději v termínu do:

  • 30. dubna 2010, pokud OSVČ nezpracovává daňové přiznání daňový poradce,
  • 30. července 2010, pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, a tuto skutečnost OSVČ oznámila OSSZ nejpozději do 30. dubna 2010,
  • do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání,
  • do 2. srpna 2010, jestliže OSVČ není povinna podávat daňové přiznání.

 

Vývoj počtu OSVČ od roku 2001

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

OSVČ vykonávající činnost

964 554

983 336

998 520

945 508

910 829

903 944

917 984

938 265

955 659

z toho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSVČ povinné platit zálohy na DP

632 893

648 029

648 486

750 307

729 191

709 330

716 303

727 063

746 389

OSVČ účastny na NP

299 607

296 528

292 329

267 524

240 825

222 074

210 540

196 225

141 389

 

 Počet OSVČ podle krajů k 31. 12. 2009

K  r  a  j 

 

vykonávají činnost

platí zálohy na DP

účastny NP

hlavní

vedlejší

hlavní čin.

vedlejší čin.

Hl. m. Praha

104 143

51 128

103 985

17 827

14 469

Středočeský

85 636

37 416

85 588

11 723

19 766

Jihočeský

39 202

21 048

39 202

5 765

11 232

Plzeňský

36 021

17 022

35 996

5 123

6 917

Karlovarský

20 199

7 475

20 193

2 338

2 984

Ústecký

44 021

17 453

43 984

5 898

7 272

Liberecký

28 287

12 265

28 284

4 058

6 125

Královéhradecký

34 050

18 422

34 039

5 448

9 154

Pardubický

28 721

14 579

28 691

4 603

7 740

Vysočina

27 949

14 706

27 890

4 412

8 003

Jihomoravský

45 543

19 763

45 501

6 509

12 241

MSSZ Brno

25 063

14 343

25 048

4 715

3 826

Olomoucký

35 281

15 579

35 258

5 115

7 627

Moravskoslezský

59 114

28 737

59 041

9 085

12 878

Zlínský

35 711

16 782

35 651

5 419

11 155

C E L K E M

648 941

306 718

648 351

98 038

141 389