V loňském roce ubylo pracovních neschopností, stonalo se ale déle

Praha 26. 1. 2010

O 31 % pracovních neschopností (PN) méně než v roce 2008. To jsou údaje České správy sociálního zabezpečení, srovná-li se rok 2009 se situací k 31. 12. 2008. Vloni evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) celkem 1 526 014 ukončených pracovních neschopností (PN). To je o 697 900 PN méně než v roce 2008. Tehdy byly 2 223 914 PN. Nejvíc nemocných lidí bylo v Praze (celkem 186 242 ukončených PN) a ve středních Čechách (174 869 ukončených PN), nejméně naopak v kraji Karlovarském (46 011 ukončených PN) a v kraji Libereckém (68 605) ukončených PN).

Meziročně ubylo také prostonaných dnů. Zatímco v roce 2008 jich bylo 87 851 038, vloni ČSSZ evidovala celkem 73 907 584 prostonaných dnů. To je o 15,8 % méně. Nejvíc dnů lidé prostonali v Moravskoslezském kraji (9 760 032) a ve středních Čechách (7 513 012). Nejméně byli s pracovní neschopností doma v Karlovarském kraji (2 069 722) a v Brně (2 886 695).

Naopak rostla průměrná délka trvání jedné pracovní neschopnosti. V roce 2009 jedna PN průměrně trvala 48,43 dne, zatímco rok předtím to bylo 39,50 dne. Nejdéle byli průměrně v loňském roce nemocní obyvatelé Zlínského (59,91 dne) a Moravskoslezského kraje (56,29 dne), naopak nejkratší dobu byli průměrně nemocní Pražané (36,05 dne) a Středočeši (42,96 dne).

V průměru déle byly nemocné ženy – 50,19 dne, u mužů jedna pracovní neschopnost trvala 46,61 dne. Mezi ženami byla v průměru nejdéle nemocná věková skupina od 50 do 59 let (65,10 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (78,75 dne). Naopak nejkratší dobu průměrně stonali lidé do 20 let (muži 19,74 dne, ženy 26,66 dne).

V roce 2009 lidé nejčastěji stonali s nemocemi dýchacího ústrojí (celkem 546 824 ukončených PN, z toho 52 % PN bylo u žen a 48 % u mužů) a také kvůli nemocem pohybové soustavy (288 645 ukončených PN, z toho 54 % PN bylo u mužů a 46 % u žen). Mezi nemoci dýchací soustavy patří i akutní infekce dýchacích cest – za rok 2009 znamenaly 420 811 ukončených PN, 6 995 643 prostonaných dnů a průměrně jedna taková PN trvala 17,66 dne. Chřipka si vloni vyžádala celkem 97 206 ukončených PN, 1 371 892 prostonaných dnů a průměrně trvala 14,11 dne.

 

Vývoj pracovní neschopnosti v České republice (srovnání roku 2008 a roku 2009)

 

Kraj

Ukončené případy DPN

Prostonané dny

Průměrná délka trvání 1 PN

rok 2008

rok 2009

Rozdíl

rok 2008

rok 2009

Rozdíl

rok 2008

rok 2009

Rozdíl

Jihočeský

147 646

98 744

-48902

5 998 071

5 027 395

-970676

40,62

50,91

10,29

Jihomoravský

160 099

102 062

-58037

6 765 308

5 522 342

-1242966

42,26

54,11

11,85

Karlovarský

74 243

46 011

-28232

2 638 449

2 069 722

-568727

35,54

44,98

9,45

Královéhradecký

128 636

84 013

-44623

5 058 101

4 009 010

-1049091

39,32

47,72

8,40

Liberecký

104 387

68 605

-35782

4 133 400

3 510 586

-622814

39,60

51,17

11,57

Moravskoslezský

262 229

173 377

-88852

11 806 632

9 760 033

-2046599

45,02

56,29

11,27

MSSZ Brno

93 956

65 369

-28587

3 622 303

2 886 695

-735608

38,55

44,16

5,61

Olomoucký

136 370

87 604

-48766

5 784 345

4 872 428

-911917

42,42

55,62

13,20

Pardubický

121 373

75 562

-45811

4 557 723

3 583 699

-974024

37,55

47,43

9,88

Plzeňský

141 585

94 912

-46673

5 243 465

4 252 361

-991104

37,03

44,80

7,77

PSSZ Praha

184 503

186 242

1739

6 091 493

6 714 781

623288

33,02

36,05

3,04

Středočeský

252 814

174 869

-77945

9 313 029

7 513 012

-1800017

36,84

42,96

6,13

Ústecký

172 326

111 199

-61127

6 706 221

5 547 904

-1158317

38,92

49,89

10,98

Vysočina

111 899

72 790

-39109

4 340 894

3 566 220

-774674

38,79

48,99

10,20

Zlínský

131 848

84 655

-47193

5 791 604

5 071 396

-720208

43,93

59,91

15,98

Celkem ČR

2 223 914

1 526 014

-697900

87 851 038

73 907 584

-13943454

39,50

48,43

8,93