Změna termínů výplaty důchodů v roce 2010

Praha 20. 1. 2010

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje svým klientům, že v roce 2010 dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů. Mění se kvůli státním svátkům, dnům pracovního klidu a svátkům, které stanovuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích.

Změna se týká následujících výplatních termínů:

Důchody splatné:

Budou v roce 2010 splatné:

2. 4. 2010

1. 4. 2010

4. 4. 2010

2. 4. 2010

2. 7. 2010

1. 7. 2010

4. 7. 2010

2. 7. 2010

6. 7. 2010

7. 7. 2010

24. 12. 2010

23. 12. 2010


V každém kalendářním měsíci je celkem 13 výplatních termínů důchodů. Od 2. do 24. dne v měsíci vždy v sudé dny, a také 15. den v měsíci, kdy je důchod zasílán pojištěncům do ústavů sociální péče.

Výše uvedená změna výplatních termínů se týká pouze dávek důchodového pojištění, tedy důchodů starobních, invalidních a pozůstalostních.