Tiskové zprávy 2010

31. 12. 2010

MSSZ Brno III-Chaloupkova se přesouvá na Veveří

Agendy sociálního pojištění, které dosud provádělo územní pracoviště MSSZ III v ulici Chaloupkova 1 v Brně-Králově Poli, se převádí od 1. ledna 2011 do hlavní budovy MSSZ Brno se sídlem v ulici Veveří 5.
23. 12. 2010

ČSSZ informuje: předčasný starobní důchod OSVČ a nemocenské pojištění od 1. 1. 2011

Pro účely důchodového pojištění od 1. ledna 2011 OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, vykonává vždy hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Tato změna vyplývá z nově nastavené podmínky zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
22. 12. 2010

Projekt ČSSZ přispěje k elektronizaci činností důležitých pro lékařskou posudkovou službu

Zajistit podmínky pro pořízení, vytěžování, uložení a zpřístupnění dat pro účely elektronizace všech agend důležitých v činnosti lékařské posudkové služby. To je cílem projektu s podporou strukturálních fondů Evropské unie, jehož 1. část ČSSZ zahájila ve druhé polovině roku 2010.
21. 12. 2010

Agenda starobních a invalidních důchodů v Rumburku zůstane, do Děčína se přesouvá jen nemocenské pojištění a OSVČ

Starobní a invalidní důchodci z oblasti Rumburkska a Šluknovského výběžku nebudou muset kvůli vyřizování agendy dojíždět do Děčína. Pobočka OSSZ Děčín v Rumburku bude pro ně fungovat i nadále.
20. 12. 2010

Jaké budou změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2011

Od 1. ledna 2011 se bude nemocenské vyplácet až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (DPN) nebo nařízené karantény. Zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy podle zákoníku práce  v období prvních 21 kalendářních dnů trvání DPN či nařízené karantény.
17. 12. 2010

ČSSZ připomíná klientům změnu termínu výplaty důchodů na přelomu roku

ČSSZ oznamuje svým klientům, že dojde ke změně výplatního termínu důchodů. Mění se kvůli vánočním svátkům podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích. Změna výplatního termínů se týká pouze dávek důchodového pojištění, tedy důchodů starobních, invalidních a pozůstalostních.
15. 12. 2010

Změny v důchodovém pojištění od 1. ledna 2011

Od lednové splátky 2011 se zvyšují všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému. Tedy řádné i předčasné důchody starobní, důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody.
14. 12. 2010

Prosincový provoz pokladen OSSZ a ústředí ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že pokladny okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) pro výběr pojistného na sociální zabezpečení v hotovosti budou otevřeny pouze do pondělí 20. 12. 2010 (včetně).
13. 12. 2010

OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2011

OSVČ budou v roce 2011 odvádět pojistné na důchodové pojištění  ve výši 29,2 % (tzn. ve stejné výši jako v roce 2010). Účast na nemocenském pojištění zůstává u OSVČ nadále dobrovolná. Od 1. 1. 2011 bude provázanost mezi zálohou na důchodové pojištění a platbou na nemocenské pojištění.
9. 12. 2010

Jaké změny čekají platby pojistného na sociální zabezpečení od 1. 1. 2011

Od 1. ledna 2011 dojde ke změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. A to v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí od roku 2011.
8. 12. 2010

ČSSZ oslavila 20 let. Namísto oficialit hledáním zlepšení

Letošní výročí dvaceti let své existence si v úterý a dnes připomněla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) celostátní poradou v Seči na Chrudimsku. Pracovní workshopy byly zaměřeny jak na úspory v provozu instituce, tak na hlavní úkoly, které vedení ČSSZ dostalo od ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka.
7. 12. 2010

Vedení ČSSZ nebrání pracovníkům ve stávce

Vedení ČSSZ nijak nebrání svým pracovníkům v účasti na středeční stávce státních zaměstnanců. Z jejího vedení nešla žádná informace, která by zaměstnancům ve stávce jakkoli bránila.
6. 12. 2010

Stávka omezí činnost některých pracovišť ČSSZ

V souvislosti s jednodenní protestní stávkou státních zaměstnanců, která se bude konat ve středu 8. 12. 2010, může být provoz na některých okresních správách sociálního zabezpečení v tento den podstatně omezen.
2. 12. 2010

Valorizace se týká také důchodů s mezinárodním prvkem

Valorizace důchodů od lednové splátky roku 2011 se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle příslušné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení
26. 11. 2010

Vyjádření ČSSZ k situaci ve správních agendách

Náprava neuspokojivého stavu ve zpracování některých správních agend prováděných ČSSZ, zejména v námitkovém řízení a exekuční agendě, byla jedním z prioritních úkolů, který stanovil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek nově jmenovanému ústřednímu řediteli ČSSZ Vilému Kahounovi.
24. 11. 2010

Všechny důchody se od 1. ledna 2011 zvýší

Od lednové splátky roku 2011 se zvýší všechny důchody z českého důchodového systému. Tedy řádné i předčasné důchody starobní, důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody.
19. 11. 2010

Druhý česko-rakouský konzultační den k důchodům potvrdil zájem klientů

Důchodový věk, průběh pojištění na území obou států a podání žádosti o důchod. O tato témata se nejčastěji zajímali lidé, kteří využili druhého česko-rakouského poradenského dne, který se konal 16. listopadu 2010 ve Znojmě.
19. 11. 2010

OSSZ Opava se stěhuje, dočasně se tak uzavře pro veřejnost

OSSZ Opava se bude stěhovat na nové působiště. A to ze stávající adresy: Těšínská 42, Opava, na adresu: Krnovská 75, 746 98 Opava. Z tohoto důvodu bude po dobu stěhování pro veřejnost uzavřena od čtvrtka 25. do úterý 30. 11. 2010.
9. 11. 2010

ČSSZ pojistné nadále úspěšně vybírá i přes stávající ekonomické podmínky

ČSSZ vybrala v období od 1. 1. do 30. 9. 2010 na pojistném na sociální zabezpečení, které zahrnuje systémy důchodového a nemocenského pojištění, 245,9 miliard korun, vč. příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 255,8 miliard Kč.
4. 11. 2010

Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného ke 30. 9. 2010

Celkem 2 254 779 starobních důchodů vyplácela ČSSZ ke konci září 2010. Přitom důchodců starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 808 379. Těm ČSSZ ke 30. 9. 2010 vyplácela celkem 3 436 136 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem 58 053 výplat důchodů do zahraničí.
2. 11. 2010

ČSSZ má nového náměstka a vedení úseku sociálního pojištění

Ústřední ředitel ČSSZ doc. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. dnes do funkce náměstka ústředního ředitele jmenoval Ing. Karla Choda, dosavadního ředitele OSSZ ve Strakonicích. Ústřední ředitel ČSSZ současně pověřil řízením úseku sociálního pojištění ústředí ČSSZ JUDr. Jaroslava Možného, dosavadního vedoucího odboru sociálního pojištění pracoviště ČSSZ Brno.
1. 11. 2010

MPSV: Jaromír Drábek do funkce uvedl nového ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek dnes do funkce uvedl nově jmenovaného ústředního ředitele ČSSZ doc. JUDr. Viléma Kahouna, Ph.D.
29. 10. 2010

ČSSZ odebrala či snížila nemocenské celkem 2 549 lidem - porušili režim dočasně práceneschopného pojištěnce

Celkem 141 169 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce provedli zaměstnanci okresních správ, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) v období od ledna do září 2010.
27. 10. 2010

Pracovních neschopností je méně, lidé jsou také kratší dobu doma

Celkem 998 073 ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) evidovala za období od ledna do konce září 2010 ČSSZ. To je téměř o 12,5 % ukončených DPN méně než ve stejném období minulého roku.
19. 10. 2010

ČSSZ nabízí lékařům novou službu - zapojení do elektronické výměny informací

Moderní, rychlou a výhodnou službu představuje pro ošetřující lékaře a nemocnice nový projekt ČSSZ: zavedení elektronického hlášení o vzniku, změně režimu a ukončení dočasné pracovní neschopnosti, tzv. e - Podání HPN.
13. 10. 2010

Zaměstnanci ČSSZ úspěšně ukončili 8. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Dvacet osm zaměstnanců ČSSZ ukončilo 8. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
12. 10. 2010

Česko-rakouský poradenský den k důchodům se uskuteční ve Znojmě

Všem, kteří pracují nebo pracovali v Česku a v Rakousku a chtějí se dozvědět odpovědi na otázky týkající se důchodového pojištění v obou zemích, je určen druhý česko-rakouský poradenský den. Uskuteční se v úterý 16. listopadu 2010 ve Znojmě.
11. 10. 2010

ČSSZ zahájila výplatu doplatků tzv. mateřské svým klientům

Doplatky PPM v těchto dnech vyplatila klientům ČSSZ. V prvním říjnovém týdnu tak bylo poukázáno klientům celkem 659 822 493 Kč, to je 98 % všech doplatků PPM, které má ČSSZ celkem vyplatit. ČSSZ tak ve velmi krátkém termínu realizuje novelu zákona.
6. 10. 2010

Celkem 300 stoletých lidí dostává důchod od ČSSZ

ČSSZ evidovala v září 2010 celkem 300 občanů s rokem narození 1910, kterým vyplácí důchod. Ke stým narozeninám se jim důchod zvyšuje o 2 000 Kč. 
30. 9. 2010

ČSSZ informuje: kdy a za jakých podmínek trvá nárok na sirotčí důchod

Na ČSSZ se často obracejí studenti s dotazem, kdy a za jakých podmínek jim trvá nárok na pobírání sirotčího důchodu, pokud např. přeruší studium, či pokračují ve studiu na další škole.
24. 9. 2010

Činnost ČSSZ mapují právě vydané publikace

Statistickou ročenku z oblasti důchodového pojištění za rok 2009 a informační leták ke 20. výročí k založení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) „Jsme tu pro vás“ vydala v těchto dnech ČSSZ.
22. 9. 2010

Pracující důchodci jsou vždy ve výhodě

Pracovat bez omezení v pracovněprávním vztahu a současně pobírat starobní důchod – takovou možnost nabízí současná právní úprava důchodového pojištění poživatelům řádného či předčasného starobního důchodu, kteří již dosáhli důchodového věku.
14. 9. 2010

Česko-německé konzultační dny o důchodech budou tentokrát v Českých Budějovicích

Důležité informace všem, kteří pracují nebo pracovali v České republice a v Německu a potřebují získat aktuální informace a odpovědi na otázky týkající se podmínek nároků na důchod, poskytnou již deváté česko-německé konzultační dny.
10. 9. 2010

V 72 zemích světa dostávají lidé český důchod

Do 72 zemí světa vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) k 30. 6. 2010 celkem 56 866 důchodů. Oproti stejnému období roku 2009 to představuje nárůst o 4 897 (tj. o 8,6 %). Tehdy se jednalo o 51 969 důchodů.
25. 8. 2010

Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného za 1. pololetí 2010

Celkem 2 242 281 starobních důchodů vyplácela ČSSZ ke konci června 2010. Přitom penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 809 816. Těm ČSSZ ke 30. 6. 2010 vyplácela celkem 3 436 850 důchodů.
20. 8. 2010

Kompletní podklady umožní správně a rychle vypočítat důchod

ČSSZ přiznává, vypočítává a vyplácí důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Pro hladký průběh samotného důchodového řízení je velmi důležité, aby veškeré potřebné podklady byly správné a kompletní. ČSSZ radí klientům, jak mít své důchodové podklady průběžně pod kontrolou a jak řešit zjištěné nesrovnalosti.
5. 8. 2010

Více než 1 600 lidem ČSSZ odebrala či snížila nemocenské za porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce

Na základě těchto kontrol bylo pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce uděleno celkem 1 616 postihů.
4. 8. 2010

Méně a také kratší dobu stonali lidé v prvním pololetí 2010

Celkem 726 205 ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) evidovala za 1. pololetí roku 2010 Česká správa sociálního zabezpečení. To je téměř o 15 % ukončených DPN méně než v prvním pololetí minulého roku.
27. 7. 2010

Samostatně výdělečně činných lidí v prvním pololetí opět přibylo

Osob samostatně výdělečně činných bylo ke konci června 2010 o cca 20,4 tisíce více než ve stejném období roku 2009. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení.
8. 7. 2010

Lidí narozených v letech 1903 až 1910 bylo v červnu 686

Celkem 334 důchodcům narozeným v roce 1910 vyplácela v červnu 2010 ČSSZ starobní důchod. Z toho bylo 279 žen a 55 mužů. U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2 000 Kč spolu s osobním dopisem ministra práce a sociálních věcí.
25. 6. 2010

Vysoká úspěšnost výběru pojistného na sociální zabezpečení

ČSSZ vybrala v období od 1. 1. do 31. 5. 2010 na pojistném na sociální zabezpečení, které zahrnuje systémy důchodového a nemocenského pojištění, 134,8 miliard korun, vč. příspěvku na státní politiky zaměstnanosti 140,2 miliard Kč.
25. 6. 2010

Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného v květnu 2010

Celkem 2 236 419 starobních důchodů vyplácela ČSSZ ke konci května 2010. Přitom penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 805 436. Těm ČSSZ k 31. 5. 2010 vyplácela celkem 3 431 823 důchodů.
22. 6. 2010

ČSSZ připomíná klientům změny termínů výplaty důchodů v červenci

ČSSZ oznamuje svým klientům, že v červenci dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů. Mění se kvůli státním svátkům, které stanovuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích.
16. 6. 2010

Musí studenti a absolventi škol platit pojistné na sociální zabezpečení?

ČSSZ informuje studenty a absolventy škol o tom, zda, kdy a za jakých podmínek jim vzniká povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení. Od 1. 1. 2010 došlo k významným změnám v oblasti důchodového pojištění.
10. 6. 2010

Lékaři budou neschopenky zasílat na OSSZ elektronicky

ČSSZ preferuje zpracování a přenos dat elektronicky. Ošetřujícím lékařům umožní zasílat elektronickou cestou hlášení o vzniku, změně režimu a ukončení dočasné pracovní neschopnosti okresním správám sociálního zabezpečení. Spuštění služby v pilotním provozu je naplánováno na podzim roku 2010.
9. 6. 2010

Česko-německé konzultační dny v Berlíně poradí v důchodových záležitostech

V pořadí již 8. česko-německé konzultační dny k důchodům se uskuteční 22. a 23. června 2010 v Berlíně. Jsou určeny pro všechny, kteří pracují nebo pracovali v České republice a v Německu a chtějí se dozvědět aktuální informace.
9. 6. 2010

MPSV: Ministři podepsali Smlouvu o sociálním zabezpečení

V rámci oficiální návštěvy viceprezidenta a předsedy Senátu Indické republiky M. Hamída Ansárího s delegací v České republice smlouvu 8. června 2010 podepsali ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka a Sachin Pilot, státní ministr pro komunikační a informační technologii Indické republiky.
2. 6. 2010

MPSV: Změny v nemocenském pojištění od 1. června 2010

Stejný způsob výpočtu peněžité pomoci v mateřství (PPM) jako v roce 2009 a zrušení třídenní karenční doby pro ošetřovné.
27. 5. 2010

Většina podnikatelů již podala Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009

Celkem 851 880 Přehledů o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) za rok 2009 obdržely k 30. dubnu 2010 všechny OSSZ/PSSZ/MSSZ.
18. 5. 2010

MPSV: Lidem postiženým povodněmi pomůže stát

V důsledku živelní pohromy se mohou někteří občané ČR dostat do tíživé životní situace, proto Ministerstvo práce a sociálních věcí přináší potřebné informace z pracovněprávní a sociální oblasti.
13. 5. 2010

Projekty podporované EU výrazně usnadní komunikaci s klienty

Dva významné projekty financované z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR realizuje v současné době Česká správa sociálního zabezpečení.
12. 5. 2010

O nemocenské dávky přišlo v 1. čtvrtletí 621 lidí

Celkem 47 599 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce provedli zaměstnanci OSSZ/PSSZ/MSSZ v 1. čtvrtletí 2010. Pro srovnání: v 1. čtvrtletí 2009 bylo celkem 32 276 kontrol.
7. 5. 2010

Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín se přestěhuje

V době od 17. 5. do 21. 5. 2010 proběhne stěhování OSSZ Vsetín do nově zrekonstruovaného objektu, který se nachází v ulici Mostecká 303, Vsetín.
4. 5. 2010

V prvním čtvrtletí výrazně ubylo dočasných pracovních neschopností, lidé však stonali déle

Celkem 374 315 ukončených dočasných pracovních neschopností (DPN) evidovala v 1. čtvrtletí roku 2010 ČSSZ. To je o 21,2 % ukončených DPN méně než za první tři měsíce minulého roku.
30. 4. 2010

Nová pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení v EU

Od 1. května 2010 vstupují v účinnost nová pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení migrujících pracovníků a jejich rodin v rámci EU
28. 4. 2010

Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného k 31. 3. 2010

Celkem 2 225 908 starobních důchodů vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení ke konci března 2010. Přitom penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 797 939.
26. 4. 2010

Odborníci ČSSZ budou účastníky semináře informovat o nových postupech a povinnostech

Seminář k problematice posuzování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení u migrujících pracovníků činných v mezinárodní přepravě dle nových koordinačních nařízení EU od 1. 5. 2010
23. 4. 2010

Dočasné omezení provozu informační kanceláře, call centra ČSSZ

V úterý 27. dubna 2010 v dopoledních hodinách (v době do 12.00 h) nebude moci veřejnost využít služby informační kanceláře ústředí ČSSZ v ulici Křížová 25, v Praze 5.
21. 4. 2010

Pátek 30. dubna 2010 je poslední termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2009 pro OSVČ bez daňového poradce

Nejpozději do pátku 30. dubna 2010 musí každá OSVČ, která alespoň část roku 2009 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009.
19. 4. 2010

Podvodné vylákání dávek nemocenského je trestné, navíc se na něj vždy přijde

Bezpracně získat finanční prostředky z dávek nemocenského pojištění. To je skutečný důvod, proč se lidé pokoušejí neoprávněně vylákat dávky nemocenského pojištění.
15. 4. 2010

Nejdůležitější praktické informace přináší „Příručka budoucího důchodce v roce 2010“

Publikace „Příručka budoucího důchodce v roce 2010“ jako praktický průvodce a užitečný pomocník pro všechny, kteří potřebují znát důležité informace před podáním žádosti o starobní důchod v roce 2010.
8. 4. 2010

Sto a víceletých důchodců je letos v dubnu celkem 738

Celkem 354 důchodců narozených v roce 1910 evidovala v dubnu 2010 ČSSZ. Z toho bylo 293 žen a 61 mužů. U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu o 2 000 Kč spolu s osobním dopisem ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky.
1. 4. 2010

ČSSZ radí klientům: hlídejte si své doby pojištění

Aby lidé měli přehled o získaných dobách pojištění a mohli případně chybějící doby dohledat, a tak pozitivně ovlivnit výši svého důchodu, mohou požádat ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP).
1. 4. 2010

MPSV: Ministři práce a sociálních věcí České republiky a Sýrie podepsali smlouvu o sociálním zabezpečení

Syrská delegace v čele s ministryní sociálních věcí a práce Dialou Al Haj Aref byla od 24. do 27. března 2010 na návštěvě České republiky.
16. 3. 2010

Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného v lednu 2010

ČSSZ vyplácela ke konci ledna 2010 celkem 2 220 211 starobních  důchodů. Přitom penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 792 060. Těm k 31. lednu 2010 vyplácela celkem 3 419 486 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem 57 577 důchodů do zahraničí.
9. 3. 2010

Podnikatelům poradí nové vydání „Příručky OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2010“

Co se pro podnikatele změnilo od 1. ledna 2010? Jak se přihlásit k účasti na pojištění, v jaké výši platit zálohy na důchodové pojištění, na které dávky nemocenského pojištění máte nárok, kdy je třeba podávat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ?
4. 3. 2010

MPSV: OSSZ budou pokračovat v přerušených řízeních o vracení pojistného na sociální zabezpečení

OSSZ nyní budou pokračovat v přerušených řízeních o vracení pojistného na sociální zabezpečení. Budou je zamítat.
4. 3. 2010

OSVČ budou podávat Přehled za rok 2009, mění se zálohy na pojistné

Nejpozději do pátku 30. dubna 2010 musí každá OSVČ, která alespoň část roku 2009 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009.
25. 2. 2010

Za jakých podmínek má osoba samostatně výdělečně činná nárok na starobní důchod

Aby OSVČ dostala důchod, musí dodržet stejné podmínky jako zaměstnanec - dosáhnout důchodový věk a získat potřebnou dobu pojištění.
24. 2. 2010

Od ledna již dostávají lidé invalidní důchod prvního, druhého nebo třetího stupně

Od 1. 1. 2010 je příjemcům dávky důchodového pojištění podmíněné nepříznivým zdravotním stavem přiznávána a vyplácena pouze jedna dávka - invalidní důchod.
17. 2. 2010

Za jakých podmínek vznikne nárok na pozůstalostní důchod

V poslední době se obracejí stále častěji na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) lidé, kteří požadují přiznání některého z pozůstalostních důchodů – vdovského, vdoveckého nebo sirotčího, aniž mají na tyto dávky právní nárok.
10. 2. 2010

Publikace ČSSZ: průvodce sociálním zabezpečením v roce 2010

Víte, za jakých podmínek Vám může být přiznán starobní důchod, kde si o něj požádat a kdo Vám ho vypočítá? Na všechny tyto i mnoho dalších otázek najdete odpovědi v publikaci „Sociální zabezpečení 2010“, kterou vydala ČSSZ.
4. 2. 2010

Jaké jsou nové možnosti pracujících starobních důchodců

Lidé, kteří pobírají tzv. řádný starobní důchod a pracují současně v pracovněprávním vztahu, nemusí již od 1. 1. 2010 takový vztah sjednávat na dobu určitou (nepřesahující jeden rok).
1. 2. 2010

Přibylo OSVČ, které si samostatnou výdělečnou činností vydělávají

Lidí, kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají, bylo ke konci roku 2009 o cca 17,4 tisíce více než ve stejném období roku 2008. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení.
28. 1. 2010

2 836 lidí porušilo vloni režim dočasně práceneschopného pojištěnce, čekal je postih

Celkem 142 921 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce provedli zaměstnanci OSSZ/PSSZ/MSSZ v roce 2009. Nejvíc kontrol v loňském roce bylo v Praze, a to 21 136 a  také v Moravskoslezském kraji  –  16 897.
26. 1. 2010

V loňském roce ubylo pracovních neschopností, stonalo se ale déle

O 31 % pracovních neschopností méně než v roce 2008. To jsou údaje ČSSZ, srovná-li se rok 2009 se situací k 31. 12. 2008. Vloni evidovala ČSSZ celkem 1 526 014 ukončených pracovních neschopností. To je o 697 900 PN méně než v roce 2008.
22. 1. 2010

Územní pracoviště PSSZ v ulici Holušická v Praze 4 se stěhuje

ÚP PSSZ Holušická se stěhuje ze stávající adresy v ulici Holušická 2221/3, Praha 4 do nové budovy v ulici Olšanská 3, Praha 3. Stěhování ÚP PSSZ Holušická proběhne ve dnech 3. až 5. února 2010 a pro veřejnost bude v těchto dnech úplně uzavřeno.
20. 1. 2010

Omezení přístupu do budovy OSSZ Znojmo

Od pondělí 25. 1. do pátku 29. 1. 2010 (včetně) bude budova Okresní správy sociálního zabezpečení Znojmo se sídlem v ulici Vídeňská 31 přístupná jen z ulice Vídeňská. Přístup z dvorního traktu z ulice Kotkova bude uzavřen.
20. 1. 2010

Změna termínů výplaty důchodů v roce 2010

ČSSZ oznamuje svým klientům, že v roce 2010 dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů. Mění se kvůli státním svátkům, dnům pracovního klidu a svátkům, které stanovuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích.
18. 1. 2010

Celkem 430 lidí by mělo v letošním roce oslavit sté narozeniny

Celkem 430 důchodců narozených v roce 1910 evidovala v lednu ČSSZ. Z toho bylo 359 žen a 71 mužů. Pro srovnání: ve stejném období vloni evidovala ČSSZ celkem 345 stoletých důchodců a v roce 2008 jich bylo 300.
14. 1. 2010

Od ledna se zvýšil zvláštní příspěvek k důchodu

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí od ledna 2010 zvýšený zvláštní příspěvek k důchodu, který byl klientům přiznán podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za osvobození Československa. O jeho valorizaci rozhodla vláda svým nařízením č. 340/2009 Sb.
13. 1. 2010

Jak žádat o důchod v roce 2010

Všechny žádosti o důchod sepisuje okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správa sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místa hlášeného pobytu v České republice, jde-li o cizince.