Změna termínů výplaty důchodů v roce 2009

Praha 22. 1. 2009

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje svým klientům, že v roce 2009 dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů. Mění se kvůli státním svátkům, dnům pracovního klidu a svátkům, které stanovuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích.

Změna se týká následujících výplatních termínů:

Důchody splatné:

Budou v roce 2009 splatné:

10. 4. 2009

9. 4. 2009

12. 4. 2009

10. 4. 2009

2. 5. 2009

30. 4. 2009

8. 5. 2009

7. 5. 2009

6. 7. 2009

7. 7. 2009

24. 12. 2009

23. 12. 2009


V každém kalendářním měsíci je celkem 13 výplatních termínů důchodů. Od 2. do 24. dne v měsíci vždy v sudé dny, a také 15. den v měsíci, kdy je důchod zasílán pojištěncům do ústavů sociální péče.

Výše uvedená změna výplatních termínů se týká pouze dávek důchodového pojištění, tedy důchodů starobních, invalidních a pozůstalostních.