V září by mělo oslavit sté narozeniny celkem 272 lidí

Praha 9. 9. 2009

Česká správa sociálního zabezpečení evidovala v září 2009 celkem 272 stoletých občanů, kterým vyplácí důchod. Ke stým narozeninám se jim důchod zvyšuje o 2 000 Kč. Dostávají proto rozhodnutí ČSSZ a osobní dopis ministra práce a sociálních věcí. Mezi lidmi narozenými v roce 1909 je 224 žen a 48 mužů.

Kromě 272 stoletých důchodců evidovala ČSSZ i starší seniory. Lidí narozených v letech 1902 až 1908 bylo 283. Celkem se tedy letos v září jednalo o 555 sto a víceletých občanů. Převažovaly ženy – těch bylo 468, zatímco sto a víceletých mužů bylo 87.

Nejstarší důchodce v evidenci ČSSZ je muž narozený v roce 1902, zatímco nejstarší ženy, kterým ČSSZ vyplácí důchod, se narodily v roce 1903. Nejvíc sto a víceletých lidí žilo v Praze – 92 a v Jihomoravském kraji  –  76, naopak nejméně  –  5  –  v kraji Karlovarském.

Důchody stoletých občanů se zvyšují pravidelně od roku 1969. Původně se zvyšovaly o 1 000 korun, od 1. července 2006 se podle novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, důchody stoletým lidem zvyšují o 2 000 korun. Tuto částku ČSSZ k procentní výměře důchodu přičítá automaticky, aniž by o ni museli důchodci žádat.

K 31. 7. 2009 ČSSZ evidovala celkem 2 091 202 starobních důchodců. To bylo více než 75 % z celkového počtu důchodců. Všech důchodců, tedy lidí pobírajících od ČSSZ důchody starobní, invalidní a pozůstalostní, bylo ke konci července 2 776 903. 

Počet sto a víceletých starobních důchodců
(stav: září 2009, zdroj: evidence ČSSZ)

 

Muži

Ženy

Celkem

Hlavní město Praha

17

75

92

Středočeský kraj

5

50

55

Jihočeský kraj

6

22

28

Plzeňský kraj

3

20

23

Karlovarský kraj

0

5

5

Ústecký kraj

5

18

23

Liberecký kraj

3

11

14

Královéhradecký kraj

5

26

31

Pardubický kraj

2

27

29

Vysočina

6

41

47

Jihomoravský kraj

15

61

76

Olomoucký kraj

7

37

44

Zlínský kraj

5

31

36

Moravskoslezský kraj

8

44

52

Celkem

87

468

555

 

Rok narození

Muži

Ženy

Celkem

1902

1

0

1

1903

0

6

6

1904

1

10

11

1905

2

18

20

1906

7

38

45

1907

12

65

77

1908

16

107

123

1909

48

224

272

Celkem

87

468

555