Sté narozeniny znamenají zvýšení důchodu, letos v červnu ho obdrží 312 lidí

Praha 3. 6. 2009

O 2 000 korun se zvyšuje důchod lidem, kteří se dožijí sta let. Česká správa sociálního zabezpečení jich letos v červnu evidovala celkem 312. Z těchto důchodců narozených v roce 1909 bylo 254 žen a 58 mužů. U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu a osobní dopis ministra práce a sociálních věcí.

Podle údajů ČSSZ bylo letos v červnu celkem 656 sto a víceletých občanů, tedy lidí narozených v letech 1902 až 1909. Převažovaly ženybylo jich 543, zatímco sto a víceletých mužů bylo 113. Nejstarší důchodci v evidenci ČSSZ jsou muž a žena narození v roce 1902. Nejvíc sto a víceletých lidí žije v Praze - 110 a v Jihomoravském kraji - 85, naopak nejméně - 7 - v kraji Karlovarském.

Důchody stoletých občanů se zvyšují pravidelně od roku 1969 a původně se zvyšovaly o 1 000 korun. Od 1. července 2006 se podle novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, důchody stoletým lidem zvyšují o 2 000 korun. Tuto částka ČSSZ k procentní výměře důchodu přičítá automaticky, aniž by o ni museli důchodci žádat.

Za 1. čtvrtletí roku 2009 ČSSZ evidovala celkem 2 071 269 starobních důchodců. To bylo 75 % z celkového počtu důchodců. Všech důchodců, tedy lidí pobírajících od ČSSZ důchody starobní, invalidní a pozůstalostní, bylo ke konci čtvrtletí 2 759 803. 


Počet sto a víceletých starobních důchodců
(stav: červen 2009, zdroj: evidence ČSSZ)

Kraj

Muži

Ženy

Celkem

Hl. m. Praha

20

90

110

Středočeský kraj

10

62

72

Jihočeský kraj

9

30

39

Plzeňský kraj

3

24

27

Karlovarský kraj

 1

6

7

Ústecký kraj

8

19

27

Liberecký kraj

3

14

17

Královéhradecký kraj

7

27

34

Pardubický kraj

3

29

32

Vysočina

8

45

53

Jihomoravský kraj

16

69

85

Olomoucký kraj

8

41

49

Zlínský kraj

6

32

38

Moravskoslezský kraj

11

55

66

Celkem

113

543

656

 

Rok narození

Muži

Ženy

Celkem

1902

1

1

2

1903

-

7

7

1904

1

10

11

1905

3

20

23

1906

8

49

57

1907

19

76

95

1908

23

126

149

1909

58

254

312

Celkem

113

543

656