Pracovních neschopností v prvním pololetí výrazně ubylo

Praha 31. 7. 2009

V letošním prvním pololetí se snížil počet ukončených pracovních neschopností (PN) oproti stejnému období roku 2008. Česká správa sociálního zabezpečení jich evidovala celkem 852 458.

To je o 29,8 % (o 362 677) ukončených pracovních neschopností méně než za první pololetí minulého roku. Tehdy se jednalo celkem o 1 215 135 ukončených pracovních neschopností. Nejvíc lidí, kteří pobírali nemocenské, ubylo v Moravskoslezském kraji – bylo jich o 46 630 méně než v 1. pololetí 2008, tedy celkem 97 307 a ve Středočeském kraji – zde jich ubylo o 40 323 oproti 1. pololetí roku 2008, kdy se jednalo o 137 418 PN.

K 30. 6. 2009 také meziročně ubylo prostonaných dnů. A to ve všech krajích. Celkem jich bylo 459 105. To je o 13,5 % méně než ve stejném období roku 2008, kdy ČSSZ evidovala celkem 48 459 105 prostonaných dnů. K největšímu meziročnímu poklesu prostonaných dnů došlo v Ústeckém kraji, a to o 19,3 %, tedy o 748 846 dnů na celkem 3 132 419 dnů.

Prodloužila se doba trvání jedné pracovní neschopnosti. Průměrně trvala jedna PN 48,98 dne, což je o 9,10 dne více než ve stejném období loni. Nejdelší průměrná doba trvání jedné PN – 59,11 dne byla ve Zlínském kraji, naopak nejkratší v Praze, a to 35,94 dne.

Průměrně déle byly v 1. pololetí 2009 nemocné ženy – 50,30 dne, u mužů jedna pracovní neschopnost trvala cca 47,59 dne. Nejdelší průměrnou dobu jedné PN u žen vykázala věková skupina od 50 do 59 let (63,81 dne), u mužů pak kategorie nad 60 let (74,06 dne). Naopak nejkratší dobu byla průměrně nemocná věková skupina do 20 let (muži 20,95 dne, ženy 28,71 dne).

Nejčastěji lidé v prvním pololetí 2009 stonali s nemocemi dýchací soustavy. Celkem ČSSZ evidovala kvůli tomuto onemocnění 315 305 ukončených PN, 5 771 716 prostonaných dnů a jedna průměrná PN trvala 18,31 dne. Mezi nemoci dýchací soustavy patří i akutní infekce dýchacích cest – ty v prvním pololetí letošního roku znamenaly 241 881 případů ukončených pracovních neschopností, 4 182 155 prostonaných dnů a průměrně jedna taková PN trvala 17,29 dne. Častá jsou také onemocnění pohybové soustavy. V 1. pololetí  2009 si vyžádala celkem 165 408 ukončených pracovních neschopností, 12 471 001 prostonaných dnů a průměrně trvala 75,40 dne.

Vliv na snížení pracovní neschopnosti má mimo jiné  skutečnost, že od 1. 1. 2009, podle nového zákona o nemocenském pojištění, prvních 14 dní pracovní neschopnosti dostane zaměstnanec od svého zaměstnavatele náhradu mzdy. A to za pracovní dny a jen v době trvání pracovního vztahu, přičemž se náhrada mzdy vyplácí od čtvrtého pracovního dne. Od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti vyplácí nemocenské OSSZ/PSSZ/MSSZ. Změnil se také výpočet nemocenského. Denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění se redukuje - částka do 786 Kč se po celou dobu pobírání nemocenského započítává z 90 %, částka od 786 Kč do 1 178 Kč se počítá ze 60 % a částka  od 1 178 Kč do 2 356 Kč se započítává z 30 %.

Srovnání základních ukazatelů pracovní neschopnosti za 1. pololetí roku 2008 a 2009

Region

Ukončené případy PN

Prostonané dny

Průměrná délka trvání 1 PN

2008

2009

Rozdíl

2008

2009

Rozdíl

2008

2009

Rozdíl

Jihočeský

76 983

55 666

-21317

3 178 437

2 842 021

-336 416

41,29

51,05

9,77

Jihomoravský

87 525

59 925

-27600

3 721 260

3 252 376

-468 884

42,52

54,27

11,76

Karlovarský

38 392

25 404

-12988

1 362 031

1 181 966

-180 065

35,48

46,53

11,05

Královéhradecký

67 219

47 005

-20214

2 681 883

2 263 394

-418 489

39,90

48,15

8,25

Liberecký

53 146

38 444

-14702

2 120 555

1 963 976

-156 579

39,90

51,09

11,19

Moravskoslezský

143 937

97 307

-46630

6 645 446

5 707 392

-938 054

46,17

58,65

12,48

MSSZ Brno

50 455

37 680

-12775

1 960 288

1 662 090

-298 198

38,85

44,11

5,26

Olomoucký

74 332

50 151

-24181

3 190 548

2 815 781

-374 767

42,92

56,15

13,22

Pardubický

64 967

42 177

-22790

2 462 606

2 017 749

-444 857

37,91

47,84

9,93

Plzeňský

76 545

53 672

-22873

2 814 554

2 391 920

-422 634

36,77

44,57

7,80

PSSZ Praha

110 680

96 685

-13995

3 653 144

3 474 804

-178 340

33,01

35,94

2,93

Středočeský

137 418

97 095

-40323

5 112 711

4 157 611

-955 100

37,21

42,82

5,61

Ústecký

97 922

61 371

-36551

3 881 265

3 132 419

-748 846

39,64

51,04

11,40

Vysočina

60 791

41 485

-19306

2 360 159

2 026 735

-333 424

38,82

48,85

10,03

Zlínský

74 823

48 391

-26432

3 314 218

2 860 535

-453 683

44,29

59,11

14,82

Celkem ČR

1 215 135

852 458

-362677

48 459 105

41 750 769

-6 708 336

39,88

48,98

9,10