Počty důchodů a důchodců ve 3. čtvrtletí 2009

Praha 9. 10. 2009

Česká správa sociálního zabezpečení  vyplácela ke konci letošního září celkem 2 094 808 starobních  důchodů. Přitom penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 770 585. Těm Česká správa sociálního zabezpečení ke 30. 9. 2009 vyplácela celkem 3 398 543 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem 55 751 důchodů do zahraničí.

Invalidních důchodů (jedná se o částečné i plné invalidní důchody) vyplatila ČSSZ klientům ke konci září celkem 586 867, pozůstalostních důchodů (vdovské, vdovecké a sirotčí) bylo 716 868.

Průměrná výše starobního  důchodu činila v září 2009 celkem 10 031 Kč, z toho u mužů 11 159 Kč a u žen 9 124 Kč (Pozn.: jedná se vyplácené starobní důchody vč. předčasných). Pro srovnání: v roce 2005 ke stejnému datu činil průměrný starobní důchod 7 731 Kč (u mužů činil 8 646 Kč a u žen 7 020 Kč). Průměrný věk penzistů pobírajících starobní důchod byl v září 68 let (muži 69 a ženy 66 let).

Nejvyšší průměrný starobní důchod dostávali důchodci v Praze – 10 720 Kč (muži – 11 755 Kč, ženy – 9 940 Kč), nejnižší průměrný starobní důchod byl vyplácen v kraji Vysočina – 9 752 Kč (muži – 10 724 Kč, ženy – 8 919 Kč).

Důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny druhy důchodů stejná – 2 170 Kč měsíčně. Procentní výměra se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění. Nejnižší procentní výměra starobního důchodu je v současné době 770 korun měsíčně. Lidem, kteří se dožijí 100 let, se procentní výměra důchodu zvyšuje o 2 000 korun.

Více informací a aktuální důchodovou statistiku najdete na webových stránkách ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/informace/statistiky/duchodova-statistika/.

 

Počet všech důchodců a důchodů – dle evidence ČSSZ

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

 k 30. 9.

Počet důchodců

2 645 100

2 683 784

2 719 161

2 754 011

2 770 585

z toho  ženy

1 637 584

1 656 280

1 674 015

1 687 546

1 690 405

          muži

1 007 516

1 027 504

1 045 146

1 066 465

1 080 180

Počet vyplácených důchodů

3 268 673

3 310 174

3 347 121

3 383 046

3 398 543

z toho starobní

1 961 870

1 995 350

2 028 865

2 066 005

2 094 808

          invalidní

570 055

580 055

586 686

588 745

586 867

          pozůstalostní

736 748

734 769

731 570

728 296

716 868

Pozn.: Jedná se o důchodce a důchody vyplácené v České republice, tj. bez výplat do ciziny.

 

Počet pouze starobních důchodců – dle evidence ČSSZ

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

k 30. 9.

Celkem

1 961 870

1 995 350

2 028 865

2 066 005

2 094 808