Omezení provozu všech pracovišť České správy sociálního zabezpečení

Praha 2. 9. 2009

V pátek 4. září od 12 hodin a v pondělí 7. září 2009 po celý den bude omezen provoz služeb všech pracovišť České správy sociálních zabezpečení (okresních správ sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení, Městské správy sociálního zabezpečení Brno a jejích územních pracovišť).

Z důvodu výměny trafostanice a příslušných rozvaděčů v lokalitě, kde se nachází výpočetní centrum zajišťující provozování centrálních agend, budou moci pracoviště ČSSZ klientům poskytnout pouze omezené služby, například příjem dokladů, sepisování žádostí a obecné konzultace.

V úterý 8. září 2009 budou již všechny služby poskytované pracovišti ČSSZ plně v provozu.

Call centrum ČSSZ a Informační kancelář ústředí ČSSZ, které poskytují informace z oblasti důchodového pojištění, budou poskytovat služby stejně jako kterýkoliv jiný pracovní den.

Děkujeme za pochopení.