Důchodců je o devět procent více než před deseti lety

Praha 16. 6. 2009

Důchodců, kteří dostávají důchod od České správy sociálního zabezpečení, je o 232 768 (9,23 %) víc než před deseti lety. Vyplývá to ze statistik ČSSZ. Zatímco v roce 1998 ČSSZ evidovala 2 521 243 lidí pobírajících starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod, o deset let později se jednalo o 2 754 011 důchodců. Převažovaly ženy, a to ve všech letech posledního desetiletí. V roce 2008 bylo celkem 1 687 546 důchodkyň, zatímco mužů pobírajících důchod bylo 1 066 465. Podobný poměr lze vysledovat po celé období.

Za deset let nejvíc přibylo starobních důchodců. V roce 1998 evidovala ČSSZ 1 848 639 starobních důchodců, o deset let později jich bylo 2 066 005. To je o 217 366 starobních důchodců víc. Řada lidí přitom pobírá současně starobní a pozůstalostní (tj. vdovský či vdovecký) důchod, jedná se o tzv. souběh důchodů. Proto se liší celkový počet důchodců a počet vyplácených důchodů. Všech důchodů ČSSZ koncem loňského roku vyplácela 3 383 046, ve stejném období roku 1998 jich bylo celkem 3 123 136. (Pozn.: výše uvedené počty důchodů a důchodců jsou bez výplat do ciziny a rovněž nezahrnují důchody a důchodce v působnosti ministerstev obrany, spravedlnosti a vnitra.)

Od roku 2001 vede ČSSZ srovnávací statistiku poplatníků pojistného ve vztahu k důchodcům, resp. ke starobním důchodcům. Z ní mimo jiné vyplývá, že v prosinci 2008 na jednoho důchodce přispívalo 1,81 poplatníka pojistného. A pokud bychom srovnávali pouze počet starobních důchodů ve vztahu k poplatníkům pojistného, pak v prosinci 2008 na jednoho starobního důchodce přispívalo 2,41 poplatníka.

Průměrná výše starobního důchodu vypláceného sólo v roce 1998 byla 5 576 korun. O deset let později se jednalo už o 9 638 korun. Nejvíc lidí v loňském roce pobíralo starobní důchod ve výši 8 000 až 8 999 Kč. Nejvyšší starobní důchod, který ČSSZ vyplácela, byl v pásmu 88 000–88 999 korun a pobírala ho jedna osoba. Naopak nejnižší starobní důchod - stanovený zákonem - byl v loňském roce 2 940 Kč měsíčně.

Roste také počet výplat důchodů do zahraničí. Zatímco ke konci roku 1998 ČSSZ poukázala celkem 20 240 výplat do zahraničí, ke konci roku 2008 to bylo již 50 361 výplat důchodů. Nejvíc důchodů do zahraničí vyplácela na Slovensko - 14 155, důchodcům do Polska (11 623) a do Spolkové republiky Německo (8 586). ČSSZ přitom do zahraničí vyplácí všechny druhy důchodů, tedy důchody starobní, invalidní i pozůstalostní, a to celkem do 64 zemí světa.

Počet všech důchodců a důchodů – dle evidence ČSSZ

Rok

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Počet důchodců

2 521 243

2 548 159

2 567 865

2 584 018

2 577 798

2 590 844

2 625 685

2 645 100

2 683 784

2 719 161

2 754 011

z toho  ženy

1 577 462

1 591 809

1 603 415

1 610 898

1 606 359

1 611 924

1 629 999

1 637 584

1 656 280

1 674 015

1 687 546

          muži

943 781

956 350

964 450

973 120

971 439

978 920

995 686

1 007 516

1 027 504

1 045 146

1 066 465

Počet vyplácených důchodů

3 123 136

3 158 947

3 183 429

3 203 219

3 199 749

3 212 486

3 249 706

3 268 673

3 310 174

3 347 121

3 383 046

z toho starobní

1 848 639

1 879 883

1 906 759

1 922 772

1 907 830

1 914 219

1 944 915

1 961 870

1 995 350

2 028 865

2 066 005

          invalidní

528 563

527 808

528 288

534 287

544 838

553 985

563 376

570 055

580 055

586 686

588 745

          pozůstalostní

745 934

751 256

748 382

746 160

747 081

744 282

741 415

736 748

734 769

731 570

728 296

Pozn.: Jedná se o důchodce a důchody vyplácené v České republice, tj. bez výplat do ciziny.

Počet pouze starobních důchodců – dle evidence ČSSZ

Rok

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Celkem

1 848 639

1 879 883

1 906 759

1 922 772

1 907 830

1 914 219

1 944 915

1 961 870

1 995 350

2 028 865

2 066 005