ČSSZ vydala informační leták ke změnám v organizaci a působnosti lékařské posudkové služby od 1. července 2009

Praha 23. 6. 2009

Zajistit široké veřejnosti dostatek informací  - to je cílem letáku Změny v organizaci a působnosti LPS ČSSZ od 1. července 2009“, který vydala Česká správa sociálního zabezpečení v nákladu 100 000 kusů. Lidé se z něj dozvědí základní důležité informace o změnách, které nastanou od 1. 7. 2009, kdy dojde ke sloučení  lékařské posudkové služby úřadů práce a Lékařské posudkové služby ČSSZ. Od tohoto dne se veškerá agenda posudkové služby úřadů práce převede na okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). V praxi to bude znamenat, že lékaři OSSZ budou vykonávat posudkové činnosti jak pro účely invalidity, tak pro další systémy sociálního zabezpečení, které do té doby posuzovali lékaři úřadů práce.

Z letáku se dále se lidé dozvědí podrobný výčet posudkových činností, které  budou od 1. 7. 2009 lékaři OSSZ vykonávat: např. posuzování invalidity a částečné invalidity, nebo zda jde o fyzickou osobu zdravotně znevýhodněnou, či stupeň závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči a další, zde uvedené činnosti. Dozvědí se také, co jsou zjišťovací a kontrolní prohlídky,  za jakým účelem a z jakého podnětu je OSSZ provádí.  Leták také upozorňuje na možnosti řešení případného nesouhlasu klienta s rozhodnutím správního orgánu.

V letáku najdou  lidé rovněž  přehled regionálních pracovišť LPS ČSSZ a potřebné kontakty. Pro veřejnost je informační leták dostupný zdarma na všech  pracovištích ČSSZ v celé České republice. Může si jej rovněž stáhnout z webových stránek ČSSZ – http://www.cssz.cz/cz/lekarska-posudkova-sluzba/ v sekci Informační materiály. Stejně jako další podrobné informace k činnosti LPS ČSSZ.