ČSSZ omezí služby veřejnosti poslední den v letošním roce

Všechna pracoviště České správy sociálního zabezpečení se ve čtvrtek 31. prosince 2009 pro veřejnost uzavřou. V provozu nebudou klientská centra okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) či územních pracovišť Pražské či Městské správy sociálního zabezpečení Brno
(ÚP PSSZ/MSSZ), stejně jako Informační kancelář pražského ústředí. Klienti budou moci služeb OSSZ a ÚP PSSZ/MSSZ využít opět od pondělí 4. ledna 2010.

Služby z oblasti sociálního zabezpečení tak veřejnosti jednotlivé OSSZ a ÚP PSSZ/MSSZ poskytnou hned v pondělí 4. ledna 2010 od 8.00 do 17.00 hodin. Informační kancelář ústředí, která poskytuje informace z oblasti důchodového pojištění, se opět otevře rovněž v pondělí 4. ledna od 8.00 do 17.00 hodin.

Všechny OSSZ a ÚP PSSZ/MSSZ jsou pro veřejnost už řadu let standardně otevřeny každý pracovní den. Úřední hodiny konkrétních pracovišť jsou uvedeny na webu ČSSZ – viz http://www.cssz.cz/cz/kontakty/.

Klientům děkujeme za pochopení.