ČSSZ bude využívat i nadále e - Podání prostřednictvím Portálu veřejné správy

Praha 24. 11. 2009

Celkem 56 tisíc registrovaných uživatelů, kteří přes Portál veřejné správy (PVS) zasílají České správě sociálního zabezpečení 6–8 milionů dokumentů ročně. To představuje v roce 2009 elektronická komunikace ČSSZ, tzv. e - Podání, které využívají ve velké míře jak organizace, tak osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

ČSSZ elektronicky přijímá Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP), oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání,  Přehled o příjmech a výdajích OSVČ,  Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách a potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě.  Výhodou e – Podání je dostupnost 24 hodin denně 7 dní v týdnu, možnost okamžité opravy a nového podání,  a zejména vysoká míra bezpečnosti. Rovněž není nutné řešit problémy vznikající při tisku do tiskopisů ČSSZ. Dokumenty zasílané prostřednictvím e – Podání musí být opatřeny kvalifikovaným certifikátem (elektronickým podpisem).

ČSSZ proto preferuje i nadále, bez ohledu na spuštění datových schránek, využívání elektronického způsobu komunikace prostřednictvím PVS, tzv. e – Podání vybraných dokumentů, ve stejném rozsahu jako dosud. Důvodem je především zajištění plynulosti ve sběru údajů, vytěžování dat potřebných pro provádění nemocenského a důchodového pojištění a odpověď odesílajícímu systému nejen o převzetí podání, ale i o výsledku zpracování (přijetí/zamítnutí).

Aktuální informace v elektronické podobě z oblasti nemocenského i důchodového pojištění jsou nezbytné pro registr pojištěnců. Ten vede ČSSZ od roku 2006 a každý pojištěnec zde má své individuální konto (IKP). Lidé si mohou jednou ročně požádat o výpis informací z tohoto konta, tzv. informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) a zjistit tak, jaké doby pojištění důležité pro budoucí důchod mají v evidenci ČSSZ. Kompletní informace v IKP také zkrátí vyřízení důchodů a zjednoduší komunikaci se zahraničními nositeli pojištění. Ke 30. 9. 2009 ČSSZ poslala svým klientům více než 112 tisíc výpisů.

ČSSZ byla první organizací státní správy umožňující od roku 2005 e - Podání dokumentů přes Portál veřejné správy. Detailní informace k e – Podání najdete na webových stránkách ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/.