Česko-německý projekt pomůže ČSSZ posílit bezpečnost dat při elektronické komunikaci v rámci EU

Praha 9. 3. 2009

Mezi priority České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) patří zapojení do aktivit spojených s ochranou osob a s právem na soukromí v členských státech EU. Proto zahájila twinningový projekt s názvem „Posílení bezpečnosti dat v rámci elektronického zpracování ze strany České správy sociálního zabezpečení a výměny dat mezi Českou republikou a dalšími členskými státy EU“.  

Cílem projektu je posílit vlastní politiku bezpečnosti informací podle doporučení mezinárodních standardů a podílet se na spolupráci při ochraně osobních a citlivých údajů se členskými státy EU. Na projektu se podílejí dvě partnerské instituce – za Českou republiku Česká správa sociálního zabezpečení a za Spolkovou republiku Německo pak Německá správa důchodového pojištění pro Vestfálsko (DRV). Projekt bude zakončen ve třetím čtvrtletí 2009 a rozpočet na něj činí 170 tisíc eur.

Předpisy EU vyžadují, aby občané ČR, kteří žijí či pracují v zahraničí, stejně jako cizí státní příslušníci žijící či pracující v ČR, měli přístup k příslušným dávkám, na které mají nárok. Pro tento účel je nezbytné vytvořit spolehlivé informační systémy společně s nástroji a metodami pro kontrolu bezpečnostních údajů o těchto občanech. ČSSZ provozuje informační systém důchodového a nemocenského pojištění a v současné době rozpracovává specifické postupy zaměřené na bezpečnou elektronickou komunikaci pro období od roku 2009. Proto jsou pro ni výstupy z projektu důležité při ochraně proti rizikům porušení práv přístupu, jako záruka spolehlivosti, důvěrnosti a integrity údajů o sociálním zabezpečení.

V rámci projektu poskytnou němečtí odborníci specialistům z ústředí ČSSZ i okresních pracovišť aktualizované informace a know-how zkušených odborníků ze „starého“ členského státu a vymění si zkušenosti. Výsledkem projektu by mělo být zpracování analýzy současného stavu celkové bezpečnostní politiky informací ČSSZ, proškolení odborníků a doporučení vhodných postupů pro její zlepšení v souladu s praxí EU.