MPSV: Při chřipkové epidemii bude možné vystavovat neschopenky zpětně

Praha 25. 11. 2009

Pokud v souvislosti s epidemií chřipkových onemocnění - včetně nemoci způsobené virem Pandemic (H1N1) - či v kontextu s nebezpečím jejich výskytu dojde k mimořádným opatřením, bude možné tzv. neschopenky vystavovat zpětně za dobu delší než 3 dny. Dohodli se na tom ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka s hlavním hygienikem České republiky Michaelem Vítem. Mimořádná opatření může hlavní hygienik vyhlásit podle § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  

Rozhodnutí o pracovní neschopnosti, tedy tzv. neschopenky, vystavují ošetřující lékaři, dodržování režimu práce neschopného pojištěnce kontrolují jednotlivá pracoviště České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), tedy okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Právě ve spolupráci s ČSSZ uvedené mimořádné opatření Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo. Zpětně tak budou moci z důvodu epidemie či jejího nebezpečí lékaři vystavovat neschopenky až za pět kalendářních dnů. Takto vystavená rozhodnutí bude ČSSZ a jednotlivé OSSZ akceptovat a na webu ČSSZ i na úředních deskách OSSZ vystaví informaci, že předchozí písemný souhlas OSSZ se v těchto případech považuje za udělený.

Detailní informace, jak má práce neschopný při vzniku chřipkového onemocnění postupovat a seznam oblastí, kterých se toto opatření bude týkat, budou v brzké době dostupné na webových stránkách ČSSZ na http://www.cssz.cz. Obecná sdělení pak najdete na speciálním webu Ministerstva zdravotnictví na http://pandemie.mzcr.cz/.

Štěpánka Filipová
vedoucí oddělení styků s veřejností MPSV a tisková mluvčí

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 
tel.: 221 922 809
e-mail: stepanka.filipova@mpsv.cz
www.mpsv.cz