Zaměstnanci ČSSZ úspěšně ukončili 7. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Praha 19. 10. 2009

Dvacet devět zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení ukončilo již 7. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Začátkem října proběhlo v prostorách Karolina slavnostní vyřazení děkanem Právnické fakulty UK prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc. Za vedení ČSSZ se promoce zúčastnila ústřední  ředitelka ČSSZ JUDr. Božena Michálková, vrchní ředitel úseku ekonomicko správního Ing. Martin Kott, MBA a ředitelka personálního odboru PaedDr. Miluše Hájková.

ČSSZ jako významný zaměstnavatel považuje za jeden z důležitých faktorů personální práce profesní rozvoj svých zaměstnanců. Proto se specializační kurzy staly již dobrou a nezbytnou tradicí. Zaměřují se na prohloubení znalostí v oblastech jako je správní, občanské, obchodní, pracovní, trestní a finanční právo. „Uvědomuji si, v jak obtížných pracovních podmínkách jste museli hledat drahocenný čas pro zpracování závěrečné práce a přípravu na závěrečné zkoušky. Tím více oceňuji některé vysoce nadstandardní úrovně předložených prací, ve kterých byla výjimečným způsobem skloubena právní teorie s praktickým výkonem právní discipliny. S potěšením konstatuji, že i Vaše hodnocení specializačního kurzu je velice pozitivní,“  uvedla ve svém vystoupení ústřední ředitelka ČSSZ JUDr. Božena Michálková.

Poděkování za vstřícnost, obsahové i organizační zajištění kurzu a dlouholetou podporu si zasloužili  odborní pedagogové i vedení Právnické fakulty UK, bez nichž by se nikdy tak úspěšná spolupráce mezi Českou správou sociálního zabezpečení a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy nemohla podařit.

Během sedmi let již ukončilo kurz celkem 202 zaměstnanců. Absolventi ukončují specializační kurz obhajobou závěrečné práce k vybranému odbornému tématu a složením zkoušky před zkušební komisí. Specializační kurz ČSSZ na právnické fakultě bude pokračovat také ve školním roce 2009/2010.

Fotografie z ukončení specializačního kurzu si můžete prohlédnout zde.