Výroční zpráva ČSSZ za rok 2007 získala významné ocenění

Certifikát vysoké profesionální úrovně získala Výroční zpráva ČSSZ za rok 2007 v kategorii Nejlepší výroční zpráva v soutěži Zlatý středník.

Letošního sedmého ročníku soutěže, která hodnotila zejména grafickou úroveň a vizuální aspekty přihlášených firemních časopisů, výročních zpráv i webových prezentací, se v kategorii nejlepší výroční zpráva zúčastnily dvě desítky publikací.

Soutěž Zlatý středník každoročně vyhlašuje PR Klub, který sdružuje profesionály z oblasti public relations, tedy odborníky, kteří pomáhají vytvářet či dotvářet obraz, případně vnímání image konkrétní instituce, značky nebo osoby.

Výroční zpráva ČSSZ tak kvalitativně obstála ve srovnání s jinými tituly. Uznání, že se práce odboru komunikace ČSSZ líbila a má smysl, velmi potěší. Současně toto ocenění poslouží jako další podnět pro nápaditost, tvůrčí zpracování, obsahové i výtvarné zkvalitnění všech titulů, které vydává Česká správa sociálního zabezpečení.

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2007 získala významné ocenění