ČSSZ připomíná změny v oblasti výběru pojistného zaměstnavatelů

Pojistné platí zaměstnavatelé na nový účet s předčíslím 21012, kmen účtu i kód banky zůstávají zachovány (dochází ke změně předčíslí – místo 1011 se uvádí 21012), vyjma velkých organizací registrovaných na PSSZ, kde dochází i ke změně kmenového čísla účtu.

Zároveň došlo ke změně variabilního symbolu – z osmimístného na desetimístný. Přidělení nového variabilního symbolu je plátcům sdělováno dopisem. V případě, že zaměstnavateli dosud nebyl přidělen desetimístný variabilní symbol komunikuje nadále s příslušnou správou sociálního zabezpečení původním osmimístným variabilním symbolem a úhrady provádí  na původní účet s předčíslím 1011.

Dle platné právní  úpravy je pojistné od ledna 2009 splatné do 20. dne následujícího měsíce, ve stejné lhůtě je zaměstnavatel povinen předložit i „Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách“.