Šesté česko-německé konzultační dny v Regensburgu využilo 130 klientů

249 konzultací během dvou dnů: důchodový věk, doby důchodového pojištění získané v České republice a Německu, uplatnění žádostí o důchod a pravidla, kterými se řídí posuzování nároku na důchod, či výpočet a výplata důchodu. O tato témata se nejčastěji zajímali lidé, kteří využili v pořadí již šesté česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění. V prostorách Informačního a poradenského střediska na pobočce DRV v Regensburgu je 17. a 18. března 2009 připravili  německý nositel důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung (DRV) a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Cílem česko-německých konzultačních dnů bylo poradit klientům, kteří získali doby pojištění v České republice a Spolkové republice Německo, v otázkách o nárocích na dávky ze systémů pojištění obou států a dále pak v rámci Nařízení Rady (EHS) 1408/71 a Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení.

Zájemci si mohli předem dojednat konzultaci na konkrétní hodinu, kdy se jim věnovali odborníci na důchody z České republiky i Německa. Tým tvořili vždy dva lidé – český a německý odborný pracovník. K dispozici byl tlumočník. Jedna konzultace trvala zpravidla dvacet minut a byla bezplatná. Informace obdrželi objednaní pojištěnci i ti, kteří přišli bez ohlášení. Kromě informací získaných na místě si klienti mohou další materiál přečíst v klidu domova – na konzultaci obdrželi publikaci „Důchody v České republice  a ve Spolkové republice Německo“, kterou vydala ČSSZ ve spolupráci s DRV v českém a německém jazyce. K dispozici je také na webu ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm

Závěrečné jednání zástupců ČSSZ a DRV k hodnocení dosavadní spolupráce během pořádání česko-německých konzultačních dnů potvrdilo, že společné konzultace jsou velmi přínosné. Dohodli se proto na uspořádání dalšího společného konzultačního dne v roce 2009, a to na podzim v Klatovech, a v roce 2010 v Berlíně a v Českých Budějovicích. Podrobnější informace budou včas zveřejněny.

Fotografie ze šestých česko-německých konzultačních dnů si můžete prohlédnout zde.