Tiskové zprávy 2009

30. 12. 2009

V lednu 2010 se změní termín bezhotovostní výplaty důchodů

Klienti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), kteří dostávají výplatu důchodu bezhotovostně na své účty vždy 2. a 4. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech výjimečně až dne 5. 1. 2010.
28. 12. 2009

Oznámení o zrušení mimořádného opatření v souvislosti s chřipkovou epidemií v Moravskoslezském, Karlovarském a Zlínském kraji.

S ohledem na skutečnost, že v 51. týdnu tohoto roku v žádném kraji nedosáhla chřipková onemocnění hranice epidemie, ruší se mimořádné opatření o udělení hromadného souhlasu OSSZ v Moravskoslezském, Karlovarském a Zlínském kraji se zpětným uznáním dočasné pracovní neschopnosti.
22. 12. 2009

ČSSZ omezí služby veřejnosti poslední den v letošním roce

Všechna pracoviště České správy sociálního zabezpečení se ve čtvrtek 31. prosince 2009 pro veřejnost uzavřou.
18. 12. 2009

ČSSZ informuje klienty o změně částečných a plných invalidních důchodů

Lidé, kteří pobírají částečný invalidní důchod a plný invalidní důchod, dostávají v těchto dnech od ČSSZ oznámení se sdělením, do jakého stupně invalidity se jejich důchod k 1. lednu 2010 přemění. V žádném případě to není důvod k obavám, že lidé o své důchody přijdou, jejich výše se nezmění.
14. 12. 2009

Prosincový provoz pokladen OSSZ a ústředí ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje, že pokladny okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) pro výběr pojistného na sociální zabezpečení v hotovosti budou otevřeny pouze do pondělí 21. 12. 2009 (včetně).
11. 12. 2009

Co se změní v důchodovém pojištění od 1. 1. 2010

Od 1. ledna 2010 dojde k významným změnám v oblasti důchodového pojištění v návaznosti na zahájenou první etapu důchodové reformy. Upravují se základní parametry pro výpočet dávek, tj. podmínky nároku na dávky, a to zejména pokud jde o důchodový věk a potřebnou dobu pojištění. 
9. 12. 2009

Změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2010

Od 1. ledna 2010 se mění některé právní předpisy, které se týkají nemocenského pojištění. Tato úprava dávek nemocenského pojištění má být účinná pouze pro období jednoho roku, to znamená od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
4. 12. 2009

OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2010

Pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zůstává odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti pro rok 2010 ve stejné výši jako v roce 2009. OSVČ odvádějí pojistné ve výši 29,2 % na důchodové pojištění a na dobrovolné nemocenské pojištění 1,4 % z vyměřovacího základu.
3. 12. 2009

Územní pracoviště PSSZ v ulici Vyšehradská v Praze 2 se stěhuje

Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení (ÚP PSSZ) Vyšehradská změní působiště. Nyní sídlí v ulici Vyšehradská 43, 128 00 Praha 2, kde bude poskytovat služby do pátku 4. prosince 2009.
1. 12. 2009

Jaké změny čekají platby pojistného na sociální zabezpečení od 1. 1. 2010

Od 1. ledna 2010 dojde ke změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. A to na základě  zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010.
27. 11. 2009

Kdo má nárok na ošetřovné, když bylo uzavřeno školské zařízení?

Na ošetřovné má při splnění stanovených podmínek nárok zaměstnanec, pokud nemůže vykonávat zaměstnání z důvodu ošetřování nemocného člena domácnosti.
26. 11. 2009

Ošetřující lékaři mohou mimořádně rozhodnout zpětně o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Při respiračních obtížích není potřeba z důvodu vystavení rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti okamžitě navštěvovat ošetřujícího lékaře, ale pouze ho v tomto případě kontaktovat telefonicky.
25. 11. 2009

MPSV: Při chřipkové epidemii bude možné vystavovat neschopenky zpětně

Pokud v souvislosti s epidemií chřipkových onemocnění - včetně nemoci způsobené virem Pandemic (H1N1) - či v kontextu s nebezpečím jejich výskytu dojde k mimořádným opatřením, bude možné tzv. neschopenky vystavovat zpětně za dobu delší než 3 dny.
24. 11. 2009

ČSSZ bude využívat i nadále e - Podání prostřednictvím Portálu veřejné správy

ČSSZ preferuje i nadále, bez ohledu na spuštění datových schránek, využívání elektronického způsobu komunikace prostřednictvím PVS, tzv. e - Podání vybraných dokumentů, ve stejném rozsahu jako dosud.
20. 11. 2009

Územní pracoviště PSSZ v Seifertově ulici v Praze 3 se stěhuje

Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení (ÚP PSSZ) v Seifertově ulici v Praze 3 mění působiště. Na stávající adrese, Seifertova 47, 130 44 Praha 3, poskytovalo plné služby z oblasti sociálního zabezpečení do pátku 20. listopadu 2009.
16. 11. 2009

Zásadními změnami v důchodovém pojištění vás provede informační leták

Leták vydala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), je zdarma dostupný na všech jejích pracovištích a také samozřejmě v elektronické podobě. Záměrem letáku je přiblížit a vysvětlit nové změny tak, aby se každý v této oblasti lépe zorientoval a věděl, kterých oblastí důchodového pojištění se změny dotknou.
12. 11. 2009

Omezení provozu OSSZ Kladno

Z technických důvodů je dnes od 12 h pro veřejnost uzavřena OSSZ Kladno sídlící ve ulici Fibichova 2819. K plnému poskytování služeb veřejnosti by mělo dojít pravděpodobně v pátek 13. 11. 2009.
12. 11. 2009

Územní pracoviště PSSZ v Mečislavově ulici v Praze 4 se stěhuje a mění název

Od středy 18. listopadu do pondělí 23. listopadu 2009 se Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení v Mečislavově ulici v Praze 4 pro veřejnost dočasně uzavře. Důvodem je stěhování do nové budovy na adrese Olšanská 3, Praha 3.
6. 11. 2009

Od prosince se změní tiskopisy, kterými se uplatňuje nárok na nemocenské a ošetřovné, a také povinnosti ošetřujícího lékaře

Od 1. prosince 2009 se mění některé povinnosti ošetřujícího lékaře a návazně dochází ke změnám tiskopisů souvisejících s dočasnou pracovní neschopností a ošetřováním člena domácnosti.
29. 10. 2009

ČSSZ: zavedení datových schránek nemá žádný vliv na doručování prostřednictvím Portálu veřejné správy

Česká správa sociálního zabezpečení zpřístupnila komunikaci prostřednictvím systému datových schránek na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
19. 10. 2009

Zaměstnanci ČSSZ úspěšně ukončili 7. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Dvacet devět zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení ukončilo již 7. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Začátkem října proběhlo v prostorách Karolina slavnostní vyřazení děkanem Právnické fakulty UK prof. JUDr. Alešem Gerlochem, CSc.
15. 10. 2009

Česko-německé konzultační dny k důchodům se uskuteční již posedmé

Čeští občané, kteří pracovali nebo pracují v Německu, či naopak němečtí pracovníci v České republice, mají nyní možnost získat odborné konzultace v otázkách důchodového pojištění z obou zemí. Právě jim jsou určeny v pořadí již sedmé mezinárodní konzultační dny v Klatovech ve dnech 20. a 21. října 2009.
9. 10. 2009

Počty důchodů a důchodců ve 3. čtvrtletí 2009

Česká správa sociálního zabezpečení  vyplácela ke konci letošního září celkem 2 094 808 starobních  důchodů. Přitom penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 770 585.
2. 10. 2009

Pracoviště důchodového pojištění a referátu lékařské posudkové služby OSSZ Prostějov se budou stěhovat

V pátek 16. října začne stěhování pracovišť oddělení důchodového pojištění a referátu lékařské posudkové služby (LPS) OSSZ Prostějov. Stěhování potrvá do pátku 23. října 2009. Během stěhování se toto pracoviště pro veřejnost uzavře.
29. 9. 2009

Roste počet lidí, kteří vykonávají samostatnou výdělečnou činnost

Lidí, kteří si samostatnou výdělečnou činností vydělávají, je o cca 24,5 tisíce více než ve stejném období roku 2008. Zatímco k 31. srpnu  2008 bylo 936 157 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), letos ve stejném období jich bylo o 2,5 % více – celkem 960 725.
22. 9. 2009

První česko-rakouský poradenský den o důchodech se bude konat v Gmündu

Lidé, kteří pracují nebo pracovali v Čechách a v Rakousku, mají nyní jedinečnou možnost dozvědět se více o podmínkách pro získání důchodu.
17. 9. 2009

Vyplatí se jít do předčasného starobního důchodu?

Pokud se lidé rozhodnou, mohou za určitých podmínek požádat o důchod před dosažením svého důchodového věku. Existují dva druhy předčasného starobního důchodu: trvale krácený (ST) a dočasně krácený (SD). V obou případech je podmínkou získání 25 let pojištění.
9. 9. 2009

V září by mělo oslavit sté narozeniny celkem 272 lidí

Česká správa sociálního zabezpečení evidovala v září 2009 celkem 272 stoletých občanů, kterým vyplácí důchod. Ke stým narozeninám se jim důchod zvyšuje o 2 000 Kč. Dostávají proto rozhodnutí ČSSZ a osobní dopis ministra práce a sociálních věcí.
4. 9. 2009

České důchody se vyplácejí do 64 zemí světa

Celkem 51 969  důchodů vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení k 30. 6. 2009 do 64 zemí světa. Oproti stejnému období roku 2008 jich bylo více o 3 871 (tj. o 7,4 %). Tehdy se jednalo o 48 098 důchodů.
2. 9. 2009

Omezení provozu všech pracovišť České správy sociálního zabezpečení

V pátek 4. září od 12 hodin a v pondělí 7. září 2009 po celý den bude omezen provoz služeb všech pracovišť České správy sociálních zabezpečení (OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno a jejích územních pracovišť).
24. 8. 2009

O nemocenské přišlo v 1. pololetí více než tisíc lidí

Na základě kontrol vydaly OSSZ celkem 1 129 postihů. V praxi to znamená, že 1,7 % kontrolovaných bylo kráceno nebo odňato nemocenské. Kromě krácení či odnětí nemocenského může OSSZ ukončit dočasnou pracovní neschopnost v případě, že z lékařského hlediska není důvod pro její další trvání. V 1. pololetí 2009 tak pracovníci OSSZ ukončili celkem 648 dočasných pracovních neschopností.
31. 7. 2009

Pracovních neschopností v prvním pololetí výrazně ubylo

V letošním prvním pololetí se snížil počet ukončených pracovních neschopností (PN) oproti stejnému období roku 2008. Česká správa sociálního zabezpečení jich evidovala celkem 852 458.
27. 7. 2009

Lékařská posudková služba Písek se stěhuje

Okresní správa sociálního zabezpečení Písek (OSSZ) sděluje, že ve dnech 30. – 31. července 2009 proběhne stěhování lékařské posudkové služby Písek (LPS) z prostor na Úřadu práce v Písku.
24. 7. 2009

OSVČ s daňovým poradcem musí podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008 do 30. července

Pokud OSVČ daňové přiznání za rok 2008 zpracovával daňový poradce a osoba samostatně výdělečně činná to doložila u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení do 30. dubna 2009, termínem pro podání Přehledu je čtvrtek 30. července 2009.
20. 7. 2009

Lidé, kteří dlouhodobě pečovali o závislou osobu, mohou požádat o úpravu výše důchodu

S účinností od 1. 7. 2009  platí nové ustanovení § 19a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Tato úprava řeší způsob výpočtu starobního a invalidního důchodu (plného i částečného) u pojištěnců, kterým byl dosud vypočítáván důchod mimo jiné i na základě příjmů získaných během péče o závislou osobu.
14. 7. 2009

ČSSZ informuje, jak uplatnit slevy na pojistném na sociální zabezpečení

Slevy pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „slevy na pojistném“) přináší od 1. 8. 2009 novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení.
9. 7. 2009

Jak se započítává doba nezaměstnanosti do starobního důchodu?

Lidé často nemají dostatek informací o tom, jak se jim zhodnotí pro nárok na starobní důchod doba, po kterou byli nezaměstnaní a náležela jim podpora v nezaměstnanosti či podpora při rekvalifikaci.
30. 6. 2009

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008 již podala většina podnikatelů

Celkem 851 038 Přehledů o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) za rok 2008 obdržely k 30. dubnu 2009 všechny okresní (v Praze Pražská) správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ).
23. 6. 2009

ČSSZ vydala informační leták ke změnám v organizaci a působnosti lékařské posudkové služby od 1. července 2009

Lidé se z něj dozvědí základní důležité informace o změnách, které nastanou od 1. 7. 2009, kdy dojde ke sloučení  lékařské posudkové služby úřadů práce a Lékařské posudkové služby ČSSZ. Leták je dostupný zdarma na všech  pracovištích ČSSZ.
18. 6. 2009

Budou platit absolventi středních a vysokých škol během prázdnin pojistné?

České správa sociálního zabezpečení informuje studenty, kteří ukončí školu a mají prázdniny a často neví, jak je to s jejich účastí na nemocenském či důchodovém pojištění a s povinností platit pojistné na sociální zabezpečení.
16. 6. 2009

Důchodců je o devět procent více než před deseti lety

Důchodců, kteří dostávají důchod od České správy sociálního zabezpečení, je o 232 768 (9,23 %) víc než před deseti lety. Za deset let nejvíc přibylo starobních důchodců. Převažovaly ženy, a to ve všech letech posledního desetiletí.
11. 6. 2009

Lidé perzekvovaní komunistickým režimem a odbojáři dostanou odškodnění

Lidé perzekvovaní komunistickým režimem, odbojáři a pozůstalí po nich, kterým nevznikl nárok na příplatek k důchodu nebo na zvláštní příspěvek jen proto, že nepobírají důchod z českého důchodového pojištění, mají od 1. července 2009 nárok na odškodnění.
3. 6. 2009

Sté narozeniny znamenají zvýšení důchodu, letos v červnu ho obdrží 312 lidí

O 2 000 korun se zvyšuje důchod lidem, kteří se dožijí sta let. U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu a osobní dopis ministra práce a sociálních věcí.
2. 6. 2009

Call centrum ústředí ČSSZ v Praze nebude dostupné pro veřejnost

Ve čtvrtek 11. června 2009 od 12.00 hodin a v pátek 12. června 2009 po celý den nebude dostupné pro veřejnost Call centrum ústředí České správy sociálního zabezpečení z důvodu pravidelné technické údržby telekomunikačního systému. Call centrum ústředí ČSSZ vyřizuje dotazy veřejnosti související s důchodovým pojištěním.
27. 5. 2009

Od 1. června 2009 vstoupí v platnost mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Japonskem

Od 1. června 2009 vstupuje v platnost  Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Japonskem, podepsaná 21. února 2008. K jejímu provádění bylo sjednáno Správní ujednání, které vstupuje v platnost současně se smlouvou.
25. 5. 2009

Od července 2009 se změní organizace a působnost lékařské posudkové služby

Od 1. července 2009 dojde ke sloučení lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a úřadů práce (ÚP), a tím k opětovnému vytvoření jednotné lékařské posudkové služby v rámci ČSSZ.
14. 5. 2009

Sociální zabezpečení v kontextu EU: lidé se nejvíce zajímají o „evropské“ důchody

Počet činností, které v oblasti sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii pro své klienty vykonává, přibývá.
5. 5. 2009

Lidé by měli znát důležité informace pro důchod

Lidé často nevědí, kde získat potřebné informace týkající se jejich důchodových záležitostí a na jaké služby mají nárok. Abychom jim usnadnili rozhodování a orientaci, přinášíme základní vysvětlující informace.
28. 4. 2009

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2007 získala významné ocenění

Certifikát vysoké profesionální úrovně získala Výroční zpráva ČSSZ za rok 2007 v kategorii Nejlepší výroční zpráva v soutěži Zlatý středník.
23. 4. 2009

Šesté česko-německé konzultační dny v Regensburgu využilo 130 klientů

249 konzultací během dvou dnů: důchodový věk, doby důchodového pojištění získané v České republice a Německu, uplatnění žádostí o důchod a pravidla, kterými se řídí posuzování nároku na důchod, či výpočet a výplata důchodu. O tato témata se nejčastěji zajímali lidé, kteří využili v pořadí již šesté česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění.
21. 4. 2009

Do čtvrtka 30. dubna 2009 musí OSVČ bez daňového poradce podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008

Nejpozději do čtvrtka 30. dubna 2009 musí každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část roku 2008 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008.
16. 4. 2009

Na otázky o starobním důchodu odpoví „Příručka budoucího důchodce“

Otázky, které si lidé nejčastěji kladou v souvislosti s odchodem do starobního důchodu, a odpovědi na ně obsahuje „Příručka budoucího důchodce v roce 2009“. Vydala ji Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
15. 4. 2009

Omezení provozu OSSZ Trutnov

Z důvodu havárie rozvodu vody je dočasně omezen provoz OSSZ Trutnov sídlící v ulici Komenského 821. Veřejnost může dočasně využít služby poskytované oddělením OSVČ a LPS.
14. 4. 2009

Omezení provozu OSSZ Hodonín

V úterý 21. dubna 2009 po celý den nebude moci veřejnost využít služby OSSZ Hodonín na Národní třídě 3200/38. Společnost E.ON Energie, a.s. totiž přeruší v dané lokalitě dodávku elektrického proudu.
2. 4. 2009

Podívejte se na své pojištění on-line - na konferenci ISSS 2009

Zajímá vás, zda ČSSZ eviduje veškeré vaše důchodové pojištění, které hraje roli při budoucím důchodu? Přijďte na stánek ČSSZ na konferenci ISSS 2009. Koná se 6. a 7. dubna 2009 v Hradci Králové. 
25. 3. 2009

Dočasně nefungují telefony OSSZ Jablonec na Nisou

Došlo k poruše telefonní ústředny Okresní správy sociálního zabezpečení Jablonec nad Nisou. Telefonické spojení OSSZ Jablonec nad Nisou tak dočasně nefunguje. Opravy probíhají, proto pracoviště předpokládá, že během středy 25. března 2009 bude provoz telefonní ústředny obnoven.
20. 3. 2009

Sdělení ČSSZ k článku deníku Šíp: Tyhle maminky jsou na dně

ČSSZ reaguje na článek v deníku Šíp ze dne 20. 3. 2009 zpochybňující výplaty dávek peněžité pomoci v mateřství.
19. 3. 2009

Dluh OSVČ na nemocenském pojištění řeší odstranění tvrdosti zákona

U OSVČ, kterým zanikla účast na nemocenském pojištění z důvodu, že dlužily pojistné na nemocenském pojištění k 1. 1. 2009 za dobu před tímto dnem a dlužné pojistné včetně penále z něho nedoplatily do 31. 1. 2009, budou příslušné OSSZ uplatňovat odstranění tvrdosti zákona.
18. 3. 2009

Stanovisko ČSSZ k situaci ve výplatách dávek nemocenského pojištění

Některá média přinesla informace o tom, že ČSSZ vyplácí s velkým zpožděním dávky nemocenského pojištění, zejména dávky peněžité pomoci v mateřství. ČSSZ pokládá za důležité vysvětlit vzniklou situaci.
10. 3. 2009

Česko-německý projekt pomůže ČSSZ posílit bezpečnost dat při elektronické komunikaci v rámci EU

Česká správa sociálního zabezpečení zahájila twinningový projekt s názvem „Posílení bezpečnosti dat v rámci elektronického zpracování ze strany České správy sociálního zabezpečení a výměny dat mezi Českou republikou a dalšími členskými státy EU“.
5. 3. 2009

Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2009 vyšla v těchto dnech

„Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2009“ přináší pro podnikatele (osoby samostatně výdělečně činné – OSVČ) důležité informace.
5. 3. 2009

OSVČ musí informovat o svých příjmech a výdajích za rok 2008

Nejpozději do čtvrtka 30. dubna 2009 musí každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008.
27. 2. 2009

Sto a víceletých bude letos v březnu 739

Celkem 345 důchodců narozených v roce 1909 eviduje pro březen 2009 Česká správa sociálního zabezpečení. Z toho bylo 277 žen a 68 mužů.
25. 2. 2009

Česko-německé konzultační dny k důchodům se uskuteční v Regensburgu

Všem, kteří pracují nebo pracovali v Čechách a v Německu a chtějí se dozvědět odpovědi na otázky týkající se důchodového zabezpečení, jsou určeny mezinárodní konzultační dny.
24. 2. 2009

Sociálním zabezpečením vás provede stejnojmenná publikace

Hledáte odpovědi na otázky od nemocenského přes důchodové pojištění, pojistné, sociální zabezpečení OSVČ a v EU až po lékařskou posudkovou službu?
18. 2. 2009

Publikace ČSSZ poradí klientům v otázkách o nárocích na důchod z českého a německého systému pojištění

Pokud lidé pracovali nebo pracují v Německu, či naopak němečtí pracovníci v České republice, mají nyní jedinečnou možnost, jak získat základní informace o důchodovém pojištění.
18. 2. 2009

Mezinárodní projekt umožní ČSSZ a dalším českým institucím zkvalitnit jejich administrativní kapacitu s ohledem na nálezy ESD

„Posílení administrativní kapacity České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a dalších příslušných institucí s ohledem na nálezy Evropského soudního dvora  (ESD)“ je název twinningového projektu EU, který začal v ČSSZ.
13. 2. 2009

ČSSZ připomíná změny v oblasti výběru pojistného zaměstnavatelů

Pojistné platí zaměstnavatelé na nový účet s předčíslím 21012, kmen účtu i kód banky zůstávají zachovány (dochází ke změně předčíslí – místo 1011 se uvádí 21012), vyjma velkých organizací registrovaných na PSSZ, kde dochází i ke změně kmenového čísla účtu.
13. 2. 2009

Nový projekt pomůže ČSSZ s konkurzním řízením v rámci EU

„Posílení kapacity České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v oblasti konkurzního řízení v mezinárodním prostředí“ je název twinningového projektu EU, který v těchto dnech začal v ČSSZ.
23. 1. 2009

Česko-finský projekt pomůže ČSSZ připravit se na uplatnění nových nařízení Rady EU o koordinaci sociálního zabezpečení

Zlepšit koordinaci sociálního zabezpečení, zejména vyřizování důchodů, garantovat rovné zacházení a dostatečně proškolit pracovníky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v rámci přípravy na provádění nových nařízení Rady EU v oblasti koordinace sociálního zabezpečení.
22. 1. 2009

Změna termínů výplaty důchodů v roce 2009

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje svým klientům, že v roce 2009 dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů.
14. 1. 2009

OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2009

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti snižuje od 1. 1. 2009 platby sociálního pojištění.
12. 1. 2009

Pojistné na sociální zabezpečení od 1. ledna 2009

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti snížila od 1. 1. 2009 platby sociálního pojištění.
7. 1. 2009

Dne 5. 1. 2009 byla spuštěna nová služba ONZ

Dne 5. 1. 2009 byla spuštěna nová služba ONZ, která od 1. 1. 2009 nahrazuje P/O. Na těchto stránkách byl v sekci e - Podání zveřejněn nový formulář pro XML 602 Filler a nová verze XML 602 Fillera 2.62.08.1205, která umí s tímto formulářem pracovat.