Zaměstnanci ČSSZ ukončili 6. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Praha 13. 10. 2008

Dvacet sedm zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení ukončilo již 6. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V pražském Karolinu je začátkem října slavnostně vyřadila proděkanka Právnické fakulty Univerzity Karlovy JUDr. Věra Štangová, CSc. Za vedení ČSSZ se promoce zúčastnila ředitelka ČSSZ JUDr. Božena Michálková a ředitelka personálního odboru PaedDr. Miluše Hájková.

Odborné vysokoškolské vzdělání je předpokladem efektivního výkonu státní správy. Specializační kurzy se staly již dobrou a nezbytnou tradicí. ČSSZ považuje prohlubování znalostí zaměstnanců dalším studiem za dobrou investici, ze které mají prospěch všichni: zaměstnanci i klienti. „Oceňuji zájem a svědomitý přístup všech studujících. Napomáháte tak ČSSZ lépe realizovat řadu nových cílů a úkolů, zvláště v době, kdy se chystá řada změn v zákonech z oblasti sociálního zabezpečení,“ uvedla ředitelka ČSSZ JUDr. Božena Michálková. Proděkanka PF UK JUDr. Věra Štangová, CSc., ocenila spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení. Podle ní se jedná o vhodné skloubení teorie a praxe.

Během šesti let již ukončilo kurz celkem 173 zaměstnanců. Účastníci ukončují specializační kurz obhajobou závěrečné práce a složením zkoušky před zkušební komisí. Specializační kurz na právnické fakultě bude pokračovat také ve školním roce 2008/2009.