Víc než 7 tisíc lidí porušilo léčebný režim, čekal je postih

Praha 7. 2. 2008

Celkem 277 114 kontrol dodržování léčebného režimu v pracovní neschopnosti (PN) provedli zaměstnanci ČSSZ v roce 2007. To je o 29 392 kontrol víc než v roce 2006 – tehdy jich bylo 247 722. Nejvíc kontrol se uskutečnilo v Praze, a to 34 679 a v Moravskoslezském kraji – 34 177. Na základě kontrol vydala všechna pracoviště ČSSZ celkem 7 033 postihů za porušení. V praxi to znamená, že 2,5 % kontrolovaných bylo sníženo nebo odebráno nemocenské.

Kromě snížení či odebrání nemocenského může pracoviště ČSSZ ukončit pracovní neschopnost. A to v případě, že z lékařského hlediska není důvod pro její další trvání. V roce 2007 tak pracovníci ČSSZ ukončili celkem 3 268 pracovních neschopností, v roce 2006 se jednalo celkem o 2 497 PN ukončených rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu, uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři, či například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou. Pověření pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ se prokazují oprávněním ke kontrole, práce neschopní občané jsou povinni jim předložit doklad o pracovní neschopnosti, do kterého pracovník dozoru zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis.

Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce, či posudkový lékař ČSSZ. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec pobírající nemocenské současně vykonává jinou činnost. Kontroly dodržování léčebného režimu se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu.

Od 1. ledna 2008 je nově možné, v případě že práceneschopný poruší stanovený léčebný režim, snížit nebo odejmout už vyplacenou dávku. Další informace o změnách v nemocenském pojištění od 1. ledna 2008 najdete v letáku „Nemocenské pojištění od 1. ledna 2008“. K dispozici je zdarma na všech 92 pracovištích ČSSZ v celé České republice a rovněž na webu ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/letaky.htm.


Kontroly dodržování léčebného režimu v roce 2007

Kraj

Počet provedených kontrol

Počet postihů

Počet ukončených pracovních neschopností
rozhodnutím OSSZ/PSSZ/MSSZ

Jihočeský

19 152

166

2

Jihomoravský

14 300

297

556

Karlovarský

12 345

262

21

Královéhradecký

11 662

293

81

Liberecký

8 577

289

270

Moravskoslezský

34 177

1 371

279

Městská správa sociálního
zabezpečení Brno (MSSZ)

6 534

389

57

Olomoucký

25 934

635

413

Pardubický

18 281

459

70

Plzeňský

17 491

507

188

Pražská správa sociálního
zabezpečení (PSSZ)

34 679

628

21

Středočeský

29 852

656

52

Ústecký

28 744

592

698

Vysočina

6 528

135

170

Zlínský

8 858

354

390

CELKEM ČR

277 114

7 033

3 268