Poslední den v letošním roce omezí ČSSZ služby veřejnosti, lidé budou moci využít jiné úřední dny

Všechna pracoviště České správy sociálního zabezpečení se ve středu 31. prosince 2008 pro veřejnost uzavřou. V provozu nebudou klientská centra okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) či územních pracovišť Pražské či Městské správy sociálního zabezpečení Brno (PSSZ/MSSZ), stejně jako Informační kancelář pražského ústředí. Znovu se pro klienty pracoviště otevřou po Novém roce, tedy v pátek 2. ledna 2009.

Služby z oblasti sociálního zabezpečení tak veřejnosti jednotlivé OSSZ a ÚP PSSZ/MSSZ poskytnou hned v pátek 2. ledna 2009 od 8.00 do 13.00 hodin. Informační kancelář ústředí, která poskytuje informace z oblasti důchodového pojištění, se opět otevře v pátek 2. ledna od 9.00 do 14.00 hodin. A v následujících týdnech vždy znovu od pondělí do pátku, každý pracovní den.

Omezení služeb České správy sociálního zabezpečení je výjimečným opatřením. Vedení ČSSZ se tak rozhodlo proto, aby se zaměstnanci mohli mezi dvěma svátky – Vánoci a Silvestrem – efektivně věnovat činnostem souvisejícím s koncem každého kalendářního roku a uzavřít tak rok 2008. Významnou roli přitom hraje fakt, že během svátků lidé pracoviště ČSSZ tolik nevyužívají, protože na Silvestra často odjíždějí mimo domov. Všechny OSSZ i ÚP PSSZ/MSSZ jsou přitom pro klienty už řadu let standardně otevřeny každý pracovní den.

Klientům děkujeme za pochopení.