Česko-německé konzultační dny k důchodům v Drážďanech

Praha 2. 10. 2008

Pokud lidé pracovali nebo pracují v Německu, či naopak němečtí pracovníci v České republice, mají nyní jedinečnou možnost, jak získat informace z oblasti důchodového pojištění obou států. Už páté česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění se budou konat 14. a 15. října 2008 v Drážďanech.

Poradenství poskytnou odborníci německého nositele důchodového pojištění Deutsche Rentenversicherung (DRV) a České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Konzultaci budou odborníci poskytovat bezplatně. Tým bude tvořit vždy český a německý odborný pracovník. V případě potřeby je zajištěno tlumočení. Přednost při poradenství mají předem objednaní klienti. Organizátoři však vyjdou vstříc i ostatním.

Konzultace budou odborníci z DRV a ČSSZ poskytovat v úterý 14. října 2008 od 9 do 16 hodin a ve středu 15. října 2008 od 9 do 15 hodin v pobočce poradenského místa DRV Mitteldeutschland, Fetscherstraße 34, Drážďany. Na akci upozorňuje na pobočkách DRV a v příhraničních okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ) také dvojjazyčný plakát. Ten informuje o dokladech, které si je třeba vzít s sebou – doklady o pojištění, občanský průkaz nebo cestovní pas - a o telefonním  čísle, na kterém si mohou zájemci předem sjednat termín konzultace (v německém i českém jazyce).

Páté mezinárodní konzultační dny k důchodovému pojištění navazují na úspěšné minulé ročníky. Poprvé se česko-německé konzultační dny konaly v červnu 2006 v německém Pasově, další byly v dubnu 2007 v Karlových Varech a Praze, v říjnu 2007 v Mnichově a zatím poslední se uskutečnily v dubnu 2008 v Plzni. Celkem se jich zúčastnilo 466 klientů ČSSZ a DRV.

Organizaci konzultačních dnů má nyní na starosti DRV Mitteldeutschland a ústředí ČSSZ. Klienty oslovila informačním dopisem německá strana, která disponuje databází poštovních směrovacích čísel všech klientů a má možnost určit místo s největším výskytem potenciálních zájemců o poradenství.